Розовото фламинго не отлита от Турция дори през зимата

Розовото фламинго не отлита от Турция дори през зимата

Езерото Ван в Източна Тур­ция е едно от средищата, в които прелет­ните птици си почиват по време на миг­рацията между Северна Африка и Иран, но някои птици от вида розово фламинго не са напус­кали района през пос­лед­ните 10 години поради глобал­ното затоп­ляне, каз­ват тур­ски учени, цитирани от в. “Хюриет дейли нюз“.

Около 8 до 10 хиляди фламинги спират и си почиват в езерото Ван.

Ноем­ври е месецът, в който те миг­рират обратно към Северна Африка.

“Ние установихме, че около 500 от тях не са отлетели“, казва Йоз­демир Адъгюзел от универ­ситета във Ван.

Според екс­перта нежеланието на птиците да отлетят се дължи на глобал­ното затоп­ляне.