Храните продължават да поскъпват в средата на декември

Храните продължават да поскъпват в средата на декември

Индек­сът на тър­жищ­ните цени (ИТЦ), който отразява цените на хранител­ните стоки, се повиши тази сед­мица с 2,17 на сто, до 1.508 пун­кта, съоб­щава Дър­жав­ната комисия по стоковите борси и тър­жищата (ДКСБТ). Преди година, в средата на декем­ври 2018 г., ИТЦ е бил 1.422 пун­кта. Цената на оран­жерий­ните домати се понижи тази сед­мица с 5,9 на сто — 2,24 лева за килог­рам, а цената на оран­жерий­ните крас­тавици се вдигна с 9,1 на сто, до 3,00 лева за килог­рам, предава БТА. Кар­тофите поев­тиняват със 7,1 на сто и се продават по 0,65 лева за килог­рам. Цената на мор­ковите пада с 10,1 на сто и се тър­гуват по 0,66 лева за килог­рам. Зелето поев­тинява с 1,8 на сто и се продава по 0,55 лв./кг. Ябъл­ките поев­тиняват с 1,8 на сто, до 1,12 лв./кг. Лимоните пос­къп­ват с 1,4 процента и се продават по 2,17 лева за килог­рам. Бананите се тър­гуват по 2,15 лева за килог­рам. Пор­токалите вър­вят по 1,33 лева за килог­рам, а ман­дарините — по 1,55 лв. /кг. Кравето сирене поев­тинява с 1,1 на сто и се тър­гува по 6,21 лв./кг; каш­кавалът, тип “Витоша“, се купува по 10,59 лв./кг. Олиото пос­къпва с 2,5 на сто и се продава по 2,05 лева за литър. Пакетче краве масло от 125 грама се продава по 2,28 лева. Пилеш­кото зам­разено месо поев­тинява с 1 на сто и се тър­гува по 4,04 лева за килог­рам на едро в края на сед­мицата. Захарта се тър­гува по 1,24 лв./кг. Браш­ното, тип “500“, се продава средно по 0,95 лева/кг. Цената на ориза се повишава с 1,5 на сто, до 1,99 лева за килог­рам. Яйцата се продават средно по 0,21 лева за брой.