Футболните легенди Велев и Марашлиев: Нинова е обединител, битката е между БСП и ГЕРБ

Футболните легенди Велев и Марашлиев: Нинова е обединител, битката е между БСП и ГЕРБ

Нашият мач е на 4-ти април, гот­вим се сериозно за него. Опит­ваме се да съберем мак­симален брой гласоподаватели, които да припоз­наят проб­лемите в спорта, за да можем да помог­нем. Спор­тът е огледало на социал­ния живот на дър­жавата.“ Това заяви Христо Мараш­лиев, кан­дидат за народен пред­с­тавител от лис­тата на БСП в 24 МИР в София в ефира на NovaNews.

В предаването “Патарин­ски live“ Емил Велев - Кокала обясни, че Кор­нелия Нинова е основател на идеята в пар­тията да има пред­с­тавители от раз­лични сфери, в час­т­ност и фут­болисти, тъй като те са  здрави и мощни хора. „Г-жа Нинова нап­рави много силен ход като ни обедини в един отбор. Бит­ката на пред­с­тоящите пар­ламен­тарни избори ще е между БСП и ГЕРБ“, каза още той.

Виж­даме, че тен­ден­цията е на едни да се помага, а на други не, което не е правилно.“ Така фут­болис­тът описа случая в Плов­див, при който фут­болисти се появиха с тениски с лика на Борисов, заради 12-те млн., които премиерът е дал за стадион. “Нещата трябва да бъдат раз­п­ределени в целия спорт“, допълни Кокала.

Той обясни, че всичко трябва да мине първо през аматьор­с­кия,  масовия спорт, за да тръг­нат нещата, защото от там децата започ­ват да се заразяват с успехи. След­ващото стъпало е професионал­ният спорт.

Христо Мараш­лиев определи поведението на Нинова като на фигура с много опит, чийто изказ буди рес­пект и вдъхва увереност. Той призова всички, които искат промяна, да гласуват за левицата: „Има много спекулации за сигур­ността на вота, затова аз залагам на машин­ното гласуване“, каза още той.