Ренета Инджова блъсната от непознат на улицата, със счупена китка е

Ренета Инджова блъсната от непознат на улицата, със счупена китка е

Бив­шият служебен премиер Ренета Инджова е с травми, след като е блъс­ната от непоз­нато лице на улицата, съоб­щиха от СДВР. Тя е със счупена китка. Образувано е досъдебно произ­вод­с­тво за лека телесна пов­реда. Инциден­тът с нея е станал сут­ринта в събота около 9 ч., когато Инджова е отивала на пазар, уточ­нява Днес.бг. Сиг­налът е подаден след 18 часа. Потър­сила е помощ в бол­ница и е съоб­щено за битов инцидент, уточ­ниха от полицията. Тя е раз­казала вечерта пред органите на полицията, че сут­ринта тръг­вайки за пазар и завивайки зад ъгъла, е чула бързи стъпки, някой се е блъс­нал в нея, тя е загубила рав­новесие и е пад­нала.

БНР съобщи по-рано, че бив­шият служебен премиер е претър­пяла инцидент и е потър­сила лекар­ска помощ в „Пирогов“. Със­тоянието на Инджова е добро и без опас­ност за живота. Тя е пър­вата и един­с­т­вена жена на поста министър-председател на Бъл­гария.