Цяла нощ напрежение между протестиращи и полиция

Цяла нощ напрежение между протестиращи и полиция

След два през нощта двама мъже са опитали да запалят една от шатрите на протестиращите на Орлов мост

Кръс­товището пред СУ “Климент Охрид­ски“ осъмна блокирано от протес­тиращи след като цяла нощ на него полицията държа блокиран бус, превоз­ващ майки на деца с увреж­дания от движението “Сис­темата ни убива“, предаде БГНЕС. Това доведе до опъване на палатки и пред Софийс­кия универ­ситет и блокиране на трето кръс­товище на столицата. От полицията обяс­ниха, че жените са свободни да продъл­жат пеша, но не могат да пропус­нат буса в посока „Орлов мост”, тъй като той е блокиран от протест и превозни сред­с­тва не се движат в този учас­тък. Снощи бусът поиска да се присъедини към хората на “Орлов мост“, пропус­нат е от полицията край Софийс­кия универ­ситет, но метри по-надолу бе спрян от втори кор­дон унифор­мени с обяс­нението, че возила не се допус­кат до “Орлов мост“ заради сигур­ността на протес­тиращите. В превоз­ното сред­с­тво се возели пет майки от инициативата “Сис­темата ни убива“, които се връщали от протеста пред дома на премиера в Банкя и искали да се присъединят към антип­равител­с­т­вения протест. Полицията твърди, че не е давала поз­воление на нито едно превозно сред­с­тво, извън камионите за дос­тавка на хранителни продукти за магазините в района, да преминава през блокираните трасета. Спирането на буса предиз­вика ескалация на нап­режението между унифор­мените и протес­тиращите. В недел­ната сут­рин бусът на май­ките от “Сис­темата ни убива“ все още беше на място, а пред него стоеше полицейс­кият кор­дон, който не пропуска движението по булеварда. Пред буса пък се намираше група от протес­тиращи. Очаква се този периметър да остане отцепен, зат­ворено беше и кръс­товището пред Софийс­кия универ­ситет. Палат­ковите лагери също останаха, протес­тиращите бяха категорични, че няма да си тръг­нат, докато правител­с­т­вото не подаде оставка. Второ денонощие остана блокиран и под­ходът към АМ “Тракия“ при Стара Загора. От полицията в града заявиха, че заради сигур­ността на протес­тиращите, те няма да бъдат допус­нати до магис­т­ралата. На Орлов мост обс­танов­ката беше спокойна, но през нощта имаше нови, словесни пререкания и нап­режение между протес­тиращите от палат­ковия лагер и граж­дани.

По раз­каз на демон­с­т­ран­тите, след два през нощта двама мъже са дошли тук и са нап­равили опит да запалят една от шат­рите на протес­тиращите. До инциденти не се е стиг­нало. Полицейс­ките служители са се намесили вед­нага, предаде БНР. Няколко часа по-късно остава неп­рият­ния спомен за демон­с­т­ран­тите, които показаха пред жур­налис­тите следите от ван­дал­с­ката проява и увредената им шатра. СДВР изнесе своя вер­сия за ситуацията на протес­тите в столицата и блокираните кръс­товища, както и нап­режението през цялата нощ с бус на инициативата “Сис­темата ни убива“. Според комисар Тони Тодоров, зам.-началник отдел “Охранителна полиция“ към СДВР, в Столична община е било заявено и съг­ласувано автошес­т­вие от граж­дан­ска инициатива “Сис­темата ни убива“ с мар­ш­рут пл. “Батен­берг“ — Банкя. Не е имало раз­решение за движение в друг периметър, заяви той. Към 22:20 ч. обаче бус от шес­т­вието се е насочил към кръс­товището на Софийс­кия универ­ситет, като управ­ляващите го шофьори са заявили, че искат да отидат на Орлов мост. Прин­ципна позиция на СДВР е да се пропус­кат само автомобили, които носят вода или храна на протес­тиращите, уточни комисар Тодоров. Той каза още, че на буса не е било заб­ранено да се прид­вижва където и да е, освен към Орлов мост. Ще бъде извър­шена проверка за дейс­т­вията на полицаите и тех­ните правомощия през изминалата нощ. Това не е проб­лем, категоричен е комисарят, но уточни, че поведението на протес­тиращите се приема като провокация към полицейс­ките служители и призова бъл­гар­с­ката полиция да не бъде изпол­з­вана като инс­т­румент.