Разбиха втора наркогрупа в Елин Пелин

Разбиха втора наркогрупа в Елин Пелин

Специализираната прокуратура прив­лече към наказателна отговор­ност четири лица за учас­тие в организирана прес­тъпна група за раз­п­рос­т­ранение на нар­котици в Елин Пелин и София, съоб­щиха от прес­цен­търа на Апелативна специализирана прокуратура, цитирани от Новини.бг.

Те са задър­жани на 7 декем­ври 2019 г. при съв­мес­тни дейс­т­вия по раз­с­лед­ването на Специализираната прокуратура, ТС БОП – София-област. Това е втората нар­ког­рупа, дейс­т­ваща на територията на Елин Пелин и региона, неут­рализирана в рам­ките на 4 денонощия.

На 3 декем­ври след сделка с дос­тав­чици на нар­котични вещес­тва на едро от София, бяха задър­жани четирима учас­т­ници в друга прес­тъпна струк­тура в града, у които бяха намерени и иззети 1,8 кг канабис и 1,2 кг амфетамини в раз­лични раз­фасовки, под­гот­вени за раз­п­рос­т­ранение на чер­ния пазар, пари, елек­т­ронни везни. При извър­шените на 7 декем­ври лични обиски и претър­с­вания в автомобили и 5 адреса, пол­з­вани от новата раз­к­рита нар­ког­рупа, бяха намерени и иззети близо половин килог­рам амфетамини, 40 г. опиати, 320 грама марихуана, раз­фасована на дози за раз­п­рос­т­ранение. Намерени и иззети са и 260 000 фал­шиви евро бан­к­ноти, елек­т­ронни везни, теф­тер със записки на клиенти, мобилни телефони, големи суми пари в брой.

Съб­раните до момента доказател­с­тва сочат, че групата е била съз­дадена и е дейс­т­вала от октом­ври 2018 година. На задър­жаните е наложено прокурор­ско задър­жане до 72 часа.