Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 276, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Откриха 5800 патици с птичи грип в Хасковско

Откриха 5800 патици с птичи грип в Хасковско

Откриха 5800 патици с птичи грип в Хасковско

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) пот­върди огнище на Високопатогенна Инф­луенца А (грип) по птиците в област Хас­ково. Вирусът е установен в живот­новъден обект за отг­леж­дане на пекин­ски патици, находящ се в зем­лището на с. Жълти бряг, община Стам­болово, обл. Хас­ково. Обек­тът е раз­положен в 10-километровата наб­людавана зона, районирана във връзка с огнище на заболяването от края на 2021 година. Положител­ната проба е кон­с­татирана при изпъл­нението на пасивен над­зор в зоната, комен­тират от Аген­цията.

Издадена е заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на БАБХ за обявяване и мерки за кон­т­рол на огнище на Инф­луенца по птиците. Пред­с­тои умър­т­вяване по хуманен начин на заболелите и кон­так­тни птици в обекта и обез­в­реж­дане на труповете под официален над­зор и по начин, недопус­кащ раз­п­рос­т­ранение на болестта. В живот­новъд­ния обект се отг­леж­дат около 5800 патици от раз­лични въз­рас­тови категории.

Около засег­натия живот­новъден обект са определени: 3-километрова пред­пазна зона, в която попадат селата от община Стам­болово — Жълти бряг, Стам­болово и Царева поляна; от община Хас­ково — с. Книжов­ник. В 10-километровата наб­людавана зона попадат — от област Хас­ково, община Хас­ково — с. Вой­водово, с. Манас­тир, с. Малево, с. Криво поле, с. Корен, с. Мас­линово, с. Горно Вой­водино, с. Долно Вой­водино; от община Стам­болово — с. Малък извор, с. Голям извор, с. Кралево; от област Кър­джали, общ. Кър­джали — с. Сес­т­рин­ско, с. Рудина, с. Тат­ково, с. Звиница и с. Крин.

Извър­шва се епизоотично проуч­ване и прос­ледяване на движенията на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животин­ски продукти добити от тях, фураж за птици, и на тран­с­пор­т­ните сред­с­тва, свър­зани с тех­нологич­ния процес в обек­тите.

БАБХ напомня, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инф­луенца по птиците, не пред­с­тав­ляват опас­ност за човеш­кото здраве при спаз­ване на хигиен­ните правила за обработка на храни в домакин­с­т­вото.

България

Икономика

Култура

Да си спомним за великия Владимир Висоцки

Да си спомним за великия Владимир Висоцки

Бардът и актьор е кумир на руската, а и на световната публика, а популярността му и днес е сравнима с тази на Юрий Гагарин и маршал Жуков

Нав…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Милан и Ювентус зарадваха Интер с нулево равенство

Милан и Ювентус зарадваха Интер с нулево равенство

Милан и Ювен­тус завър­шиха 0:0 в голямото дерби от 23-ия кръг на италиан­с­ката Серия “А“, а равен­с­т­вото отдалечи “росонерите“ от лидера и …

Прочети още:

Loading...

Свят

Киев се притесни от евакуацията на дипломати

Киев се притесни от евакуацията на дипломати

НАТО подготвя засилване на военното си присъствие по източните граници

Говорителят на украин­с­кото вън­шно минис­тер­с­тво Олег Николенко нарече “…

Прочети още:

Loading...