Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Времето се оправи и стопаните наваксват със сеитбата

Времето се оправи и стопаните наваксват със сеитбата

Времето се оправи и стопаните наваксват със сеитбата

Ясно беше, че климатич­ните условия ще забавят сеит­бите на есен­ниците и тази година. Дъж­дът спря стопаните в най-големия произ­вод­с­т­вен район — Доб­ру­джа, но вече е тен­ден­ция кам­панията по пшеницата и ечемика да се измес­тва във времето с всеки след­ващ сезон. Сериозни притес­нения имаше и за сеит­бата на рапица, но официал­ните данни са с положителен знак за тази кул­тура.

В пос­лед­ния оперативен анализ на Земедел­с­кото минис­тер­с­тво към 14 октом­ври засетите площи с пшеница и ечемик са съот­ветно с 37,2% и 40,5% по-малко, срав­нени със същия период на 2020 г. Засега пшеницата заема 137 069 ха, а ечемикът — 15 317 ха.

93 285 ха са площите, засети с мас­лодайна рапица, което е ръст със 17% на годишна база. Увеличение има и в засетите площи с тритикале и ръж, като при втората кул­тура ръс­тът е най-голям — 51,6%. Прог­нозите на агрометеоролозите се сбъд­наха и в момента времето се стабилизира, тем­пературите се повишиха и условията за сеитба се подоб­риха, така че стопаните ще бър­зат да навак­сат със сеит­бите на есен­ниците.

А при приб­раните пролет­ници статис­тиката зат­вър­ж­дава по-високо произ­вод­с­тво този сезон. Оператив­ните данни към 14 октом­ври сочат увеличение на продук­цията от мас­лодаен слън­чог­лед и царевица за зърно спрямо година по-рано, съот­ветно със 17,3% и 8%. И при двете кул­тури този ръст се дължи на по-високите добиви от декар, кон­с­татират екс­пер­тите. Сред­ният добив за страната от мас­лодаен слън­чог­лед е 239 кг/дка, а от царевица — 592 кг/дка.

България

Икономика

Бизнесът поиска за декември помощ за скъпия ток от 190 лева за мегаватчас

Бизнесът поиска за декември помощ за скъпия ток от 190 лева за мегаватчас

Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария /АИКБ/ пред­лага да се изпол­зва съз­даденият вече механизъм за ком­пен­сиране на високите цени н…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Още играчи отпадат от сметките на треньора до края на 2021 година

След равен­с­т­вото с Пирин в Благоев­г­рад (1:1) ЦСКА и треньорът Стойчо Мл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Фран­циск завърши вчера 3-дневното посещение в Гър­ция с пос­лания за съп­ричас­т­ност към съд­бата на бежан­ците и хората, под­ложени на страда…

Прочети още:

Loading...