Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Глобиха животновъда Петър Пищалов с 4500 лв. за смъртта на конете в Осоговската планина

Глобиха животновъда Петър Пищалов с 4500 лв. за смъртта на конете в Осоговската планина

Глобиха животновъда Петър Пищалов с 4500 лв. за смъртта на конете в Осоговската планина

Три години след като район­ния съд в Кюс­тен­дил оправда живот­новъда Петър Пищалов за загиналите му коне в Осогов­с­ката планина през 2018 г. от Окръж­ния съд в Кюс­тен­дил го приз­наха за виновен за случая, съобщи БиТиВи. Той е обвинен за проявяване на жес­токост към част от живот­ните в стадото му и пос­лед­валата смърт. Съдът освободи Пищалов от наказателна отговор­ност и му наложи глоба от 4500 лв. Решението не под­лежи на обжал­ване и протес­тиране. Преди три години Пищалов изос­тавя около 100 коня в планината, оставяйки ги да бед­с­т­ват без храна, вода и под­с­лон на минусови тем­ператури= Доб­роволци се организираха и спасиха част от живот­ните, но голяма част от тях загинаха. По-късно стана ясно, че Пищалов е получавал еврос­ред­с­тва за отг­леж­дане на каракачан­ски коне, но е имал и други провинения.

Обвиняемият е съз­навал много добре, че изос­тавя живот­ните във високите части на Осогов­ска планина, без да им осигури при необ­ходимост храна, вода, под­с­лон и ветеринар­номедицин­ска грижа, съз­навал е също така, че им причинява продъл­жително и пов­тарящи се страдания, увреж­дане на здравето и стрес. Както и че през зимата ги излага на тем­пературни и неб­лагоп­риятни атмос­ферни влияния, които им причиняват болка, страдание, увреж­дане и стрес, се казва в мотивите на въз­зив­ния със­тав на Окръжен съд Кюс­тен­дил.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...