Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон08032021

Брой 46, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Ловци в болница след като замезили със сурови суджуци от дивеч

Ловци в болница след като замезили със сурови суджуци от дивеч

Ловци в болница след като замезили със сурови суджуци от дивеч

След неб­режно отношение към пробите за изс­лед­ване на месо от дива свиня опас­ното заболяване е регис­т­рирано в дружин­ката на с. Брежани, която е част от ЛРС-Благоевград, съоб­щава НЛРССЛРБ. След кон­сумация на сурови суджуци петима души са заразените с трихинелоза, като до момента са изс­лед­вани 29 човека. Двама от тях са в Инфек­циозна бол­ница — София с тем­пература и болка в мус­кулите. Здрав­ните екс­перти от Регионал­ната здравна инс­пек­ция от няколко дни работят по случая, като вземането на проби от съх­раняваното във фризери месо продъл­жава, изс­лед­ват се и други въз­можни носители на заразата сред хора от с. Брежани и Благоев­г­рад, които са яли от дивечовите продукти.

Според дирек­торa на РЗИ-Благоевград д-р Калоянов има данни, че част от месото от отс­т­реляна дива свиня е било изп­ратено за изс­лед­ване в лаборатория в с. Кочериново, където е извър­шено мик­рос­коп­ско изс­лед­ване по остарелия ком­п­ресивен метод. През пос­лед­ните години ръковод­с­т­вата на ловно-рибарските сдружения и екс­пер­тите от БАБХ разяс­няват сред лов­ците, че един­с­т­веният сигурен начин за установяване на трихинелозата е чрез изс­лед­ване на дивечовото месо в референ­тна лаборатория по ензим­ния метод, напом­нят от НЛРССЛРБ. В противен случай няма гаран­ция, че необ­работеното тер­мично месо е безопасно за хората.

България

Още раздори в партията на Слави Трифонов

Още раздори в партията на Слави Трифонов

Бивши активисти се бунтуват срещу парашутисти в листите и авторитарен подход на сценариста Тошко Йорданов

Раз­дорите в пар­тията на Слави Трифо…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Корпоративната социална отговорност - норма на поведение в света на бизнеса

Изследване сред 300-те най-големи работодатели у нас дава картината в сектора

COVID-19 не отне от Кодексa за социално осигуряване (КСО) про…

Прочети още:

Loading...

Култура

Убийство без убийство в Театър 199

История на роман­тични премеж­дия и прес­тъпни кроежи, зафор­мени в комедия от две жени и един мъж. Пиесата ще гледаме на 22 март в Театър 199. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят