Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Щедрост: Властта обеща на народа да отгледа и заколи прасе по Коледа

Щедрост: Властта обеща на народа да отгледа и заколи прасе по Коледа

Щедрост: Властта обеща на народа да отгледа и заколи прасе по Коледа

От пър­вата си поява през 2018 г. досега африкан­с­ката чума по свинете е заличила 15% от поголовието на домаш­ната свиня в Бъл­гария, умър­т­вени са общо 203 хил. животни. Това съобщи минис­търът на земеделието Десис­лава Танева в интервю за Би Ти Ви. Тя под­черта, че резул­татите от отс­т­рела на дива свиня сочат, че всяко десето е заразено. Това е и обяс­нението за пос­лед­ния случай на два заразени свинеком­п­лекса на един соб­с­т­веник, защото едната от фер­мите се е намирала в природен резер­ват, пълен със заразени диви свине. Минис­търът изрази надежда, че с масовия отс­т­рел и удъл­женият ловен сезон, а и зарази раз­п­рос­т­ранението на болестта сред дивите прасета, ще намали тях­ната популация. През миналата година по екс­пер­тни оценки дивите свине в Бъл­гария са били близо 100 хил. като трябва да бъдат намалени на около 20 хил. “И тази година ще мине под знака на свин­с­ката чума, ситуацията не е овладяна, но е кон­т­ролирана“, каза Танева. Тя изрази убеденост, че дър­жавата е поп­равила греш­ките си и новата нор­мативна уредба ще минимизира щетите, с уговор­ката, че пред­видените мерки се изпъл­няват.

Танева успокои стопаните, които отг­леж­дат прасета за лични нужди, че ако прилагат пред­видените мерки, ще имат прасе за Коледа. Стопаните, които получиха финан­сова под­к­репа за почис­т­ването на лич­ните стопан­с­тва — оградени, с условия за съх­ранение на фураж и хигиенни навици, дезин­фек­циране на работ­ното облекло, имат дос­татъчно време да се под­гот­вят, за да имат прасе за Коледа, те се угояват за сто дни, каза минис­търът.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят