Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Танева оптимист за битката с чумата, тя взе че удари нова свинеферма във Варненско

Танева оптимист за битката с чумата, тя взе че удари нова свинеферма във Варненско

Танева оптимист за битката с чумата, тя взе че удари нова свинеферма във Варненско

Земедел­с­кият минис­тър Десис­лава Танева е оптимист, че страната ни ще се справи в сред­нос­рочен план с чумата по свинете и ще преодолее пос­ледиците от заразата. Това стана ясно вчера от изказ­ването й в пленарна зала на пар­ламента. Тя защити закона за ветеринар­номедицин­с­ката дей­ност, защото промените щели да засилят превен­цията. Целият този законоп­роект е част от един план за дейс­т­вие, приет след прик­люч­ване на епизоотията миналата година, който включва и промяна в други нор­мативни актове, под­черта Танева. Промените, по думите й, значително щели да подоб­рят коор­динацията между раз­лич­ните служби в областта на ветеринар­ното обс­луж­ване.

Намерените трупове на диви свине са около 400, депопулирани са 36 хиляди, стана ясно още от комен­тара й за бит­ката с чумата по свинете. Това остава предиз­викател­с­тво пред науката във ветеринар­ната област и пред всички страни в света, изтъкна Танева.

Над 25% от поголовието на домаш­ната свиня в света е унищожено от заболяването, 51 страни са засег­нати и минимум над 10 млн. домашни свине, допълни земедел­с­кият минис­тър. 12 европейски страни са засег­нати. У нас в ход са няколко плана по превен­ция. Вирусът на Африкан­ска чума по свинете обаче продъл­жава да вър­лува из страната, като проникна в свинеферма във вар­нен­с­кото село Горица. Сиг­налът е подаден на 20 януари до Светов­ната организация за здраве на живот­ните (OIE). Живот­ните в стопан­с­т­вото са общо 58. На място са установени три смър­тни случая. Останалите 55 прасета са хуманно умър­т­вени.

Продъл­жават случаите и на заразени диви прасета, като са отк­рити нови седем в района на град Попово, област Тър­говище, и в софийс­кото село Дреатин. Дан­ните обаче са пуб­ликувани само на сайта на OIE, защото пос­лед­ната актуализация на сайта на БАБХ за епизоотич­ната ситуация за АЧС е едва от 8 януари.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят