Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Житото в Добруджа жадува, взе да жълтее

Житото в Добруджа жадува, взе да жълтее

Житото в Добруджа жадува, взе да жълтее

И през февруари синоптиците не обещават валежи от сняг, отчитат трета поредна сушава зима

От началото на ноем­ври досега са нат­рупани едва 100 литра валежи, показ­ват дан­ните на Доб­ру­джан­с­кия земедел­ски инс­титут в Генерал Тошево. По думите на професор Иван Киряков, това количес­тво освен че е крайно недос­татъчно, е в пъти под нор­мата. „В момента тем­пературите са ниски, но ако нас­тъпи затоп­ляне, тогава рас­тежът на пшеницата ще се активира и нуж­дата от влага ще стане драстична”,допълни още екс­пер­тът.

Това е трета поредна зима без снежна пок­ривка. Нат­руп­ването на нуж­ните запаси от зимна влага e от същес­т­вено значение за есен­ните кул­тури. Заради продъл­жител­ните засушавания преди година се стигна до разораване на 60 000 дка с рапица. В отделни стопан­с­тва се стигна и до раз­валяне на пшеница, макар в по-малък раз­мер. През есента на 2019 г. стопаните от Доб­ричка област изб­раха да не рис­куват и не засяха рапица. Така площите с мас­лодай­ната кул­тура са шест път и по-малко, т.е. едва 29 000 дка.

1 млн. 245 хил. дка е раз­мерът на посевите с пшеница. Топ­лото време през декем­ври е провокирало жит­ните рас­тения да прорас­нат. Проф.Киряков припомни, че преди месец тем­пературите са били пролетни – 1820 градуса. Доб­рата новина е, че не се очер­тават продъл­жителни периоди с отрицателни тем­ператури, които да се отразят негативно върху пшеницата.

На места в Доб­ру­джа вече се виж­дат пожъл­тели пшенични посеви, които освен че страдат от засушаването, са били напад­нати през топ­лата есен от житни мухи и кафява ръжда. В момента надеж­дите на земедел­с­ките произ­водители от Доб­ру­джа са за валежи от сняг, които да дадат необ­ходимото на посевите и на поч­вата. За съжаление и през фев­руари синоп­тиците не обещават валежи от сняг,пише Галина Нед­кова от Агри.БГ.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят