Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет13082020

Брой 153, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66157 BGN1 GBP = 2.16174 BGN1 CHF = 1.81853 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) 200 млн. евро повече за земеделието ни след 2020 г.

200 млн. евро повече за земеделието ни след 2020 г.

200 млн. евро повече за земеделието ни след 2020 г.

От земедел­с­кото минис­тер­с­тво съоб­щиха за БНТ, че през новия прог­рамен период на сел­с­кос­топан­с­ката политика на ЕС, се очаква сред­с­т­вата за Бъл­гария да нарас­т­нат от 5,4 на 5,6 милиарда евро. Причината за това е очак­ваното сближаване на раз­мера на суб­сидиите между старите и новите страни-членки през след­ващите години. Досега суб­сидиите за бъл­гар­с­кото земеделие бяха срав­нително ниски, но в рам­ките на новата сел­с­кос­топан­ска политика Бъл­гария очаква леко увеличение на бюджета за земеделие.

Другият приоритет на Земедел­с­кото минис­тер­с­тво е обвър­заната под­к­репа, най-вече за сек­торите “Живот­новъд­с­тво“ и “Плодове и зелен­чуци, която според минис­тър Танева трябва да бъде запазена и дори увеличена в новата ОСП. В тези два сек­тора работят 38,5 процента от всички заети в сел­с­кото стопан­с­тво у нас, раз­п­ределени в предимно малки и средни стопан­с­тва. Това означава, че ако се намали финан­совото им под­помагане, те няма да бъдат кон­курен­т­нос­пособни за пазара.

Все още се обсъжда и дали да има таван на плащанията за декар обработ­ваема площ. Бъл­гария под­държа позицията, че всяка страна доб­роволно трябва да решава дали да пос­тавя лимит. Бран­шовите организации смятат, че не трябва да допус­каме намаляване на тавана, защото това ще се отрази пагубно на земеделието.

Икономика

Експерти: Слънчев бряг никога не е бил толкова празен

Екс­перти: Слън­чев бряг никога не е бил тол­кова празен

Повечето хотели в Слън­чев бряг ще зат­ворят до 10 сеп­тем­ври заради лип­сата на чар­търи и туристи, които пред­почитат сеп­тем­ври и октом­ври за по…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят