Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Право на глас

Право на глас

Право на глас

Л. Работов: При таван до 100 хил. евро, ЕК ще ни върне в 90-те години

Ако Бъл­гария наложи таван на дирек­тни плащания до 100 000 евро, с редук­ция на сумите над 60 000 евро, земедел­с­ката карта у нас силно ще се промени. В това е убеден пред­седателят на Съюза на зър­ноп­роиз­водителите в Плов­див Люд­мил Работов. Ето какъв комен­тар нап­рави той след дис­кусията в Плов­див, организирана от форума Клуб Investor – Агробиз­нес 2020, относно пред­ложената общосел­с­кос­топан­ска политика в ЕС в периода 20212027 г.:

За мен е несериозно пред­ложението на ЕК за таван до 100 хил. евро на дирек­т­ните плащания в след­ващия прог­рамен период. А какво би било, ако МЗХГ не защити нашите интереси? Не е от значение самата сума като таван. Тази готова струк­тура, която същес­т­вува към момента — стопан­с­т­вата, не трябва да се нарушава. Защото ще се вър­нем пак към периода вед­нага след 1989 г., когато се раз­туриха АПК и ТКЗС, и започна раз­д­робяване на земята.

Тези 30 години период на изг­раж­дане и на утвър­ж­даване на фер­мите такива, както са сега, и подоб­ряване на тях­ната рен­табил­ност, ще бъдат без­въз­в­ратно загубени. Няма да има дос­татъчно ресурс за инвес­тиции в тех­ника, за закупуване на земя.

Ние, земедел­ците, много добре работим с общините и кмет­с­т­вата по отношение на социал­ното под­помагане. Под­помагаме кмет­с­тва, читалища, училища, дет­ски градини. Винаги, когато се зададе събор или праз­нен­с­тво в селата, кой друг да помогне освен земедел­с­кият произ­водител?

Под­дър­жането на край­път­ните ивици е една добра идея, която може да се включи в мер­ките срещу климатич­ните измемения. Аз правя това нещо — под­дър­жам учас­тъци край пътя, но това струва пари. Правя го на добра воля. Ако тази дей­ност се зап­лаща, повечето земеделци ще се заемат с нея. Може да се помисли за залесяване пок­рай пътищата, за съз­даване на климатични пояси.”

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...