Вълци тормозят цяло село, нападат овце, кози...

Вълци тормозят цяло село, нападат овце, кози...

Вълци тор­мозят жителите на село Раз­дол, община Струмяни. Почти всеки ден хищ­ниците нападат домаш­ните животни, а мес­т­ните хора не могат да се справят с нашес­т­вието. В селото са притес­нени, че наред с крави, овце и кози, въл­ците може да посег­нат и на хора. Често те са сами в гората събират дърва за зимата, макар да знаят, че зад дър­вета и храсти ги наб­людават огромни вълци. “Големи животни, по 7080 кг има. Големи са, стари и големи вълци“, споделя Христо, мес­тен жител пред Нова тв. “Онзи ден, тука в гората, валеше дъжд и въл­кът нападна овцете и едно агне отнесе. Изп­лаших се и аз. Голям беше“, каза Ван­гел Мах­лелиев.

Нападения срещу хора още няма. Но мес­т­ните се страхуват, защото въл­ците слизат в селото гладни и стръвни. “Раз­п­раха стоката на хората, овци, кози, всичко изядоха“, комен­тира Паца Тер­зийска. “Козарче има тука едно, всеки ден му взимат по една коза, вълци има. И на много, и на много правят беля, през ден правят беля. Е тука на говедаря, на Вальо, раз­бираш удавиха кучето на кошарата“, споделя още Христо.

Ловни дружинки в Раз­дол има, но успехът в улова не е голям. За миналата година е отс­т­релян само един хищ­ник. Хората пос­тавят и капани около селото. Преди дни в един се е хванала 80-килограмова въл­чица. А мес­т­ните се страхуват, че през студените зимни месеци, срещите им с въл­ците ще са по-чести.