Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб26092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) „Баничките със сирене” натъпкани с отровно палмово масло

„Баничките със сирене” натъпкани с отровно палмово масло

„Баничките със сирене” натъпкани с отровно палмово масло

Тайни клиенти закупиха закуски в столицата, но в нито една от тях не е отк­рито сирене, а имитиращ продукт, което е дирек­тна зап­лаха за здравето на пот­ребителите

От 15 анализирани проби на закуски, продавани като „баници със сирене“ в павилиони и тър­гов­ски обекти в София, в нито една не е отк­рито сирене, а в една изобщо не е имало пъл­неж, сочи проуч­ване на асоциация „Активни пот­ребители”, проведено през сеп­тем­ври. От асоциацията изтък­ват, че за пръв път в тех­ните тес­тове не е отк­рит нито един продукт със задоволително качес­тво – в 3 от банич­ките е установено наличието на извара, в 7 сиренето е замес­тено изцяло с пал­мов продукт, а в 4 – час­тично. Банич­ките са били закупувани са от тайни клиенти в раз­лични квар­тали на София с цел да се определи дали в тях се влага сирене или извара и какво е качес­т­вото на сиренето (дали е класичес­кото за страната бяло саламурено сирене). В рам­ките на изс­лед­ването е установено лабораторно наличие на извара (SDSPAGE), пос­лед­вано от определяне на нем­лечни маз­нини (съг­ласно БДС EN ISO 17678:2010) и установяване на мас­т­нокиселиният профил (БДС EN ISO 129662:2017).

Относно банич­ката с лип­с­ващ пъл­неж от асоциацията пред­полагат, че е въз­можно изобщо да не е бил влаган такъв или той да се е стопил напълно при изпичането, което е показателно за качес­т­вото му. Останалите 14 са анализирани чрез метод за раз­деляне и визуализация на бел­тъци. Резул­татите показ­ват, че 3 банички съдър­жат извара, а в други 2 проби се отк­рива смес от извара и сирене. От асоциацията под­чер­тават изрично, че влагането на извара в банич­ките не вреди на здравето на пот­ребителите ‚но в случая пред­с­тав­лява тър­гов­ска измама — произ­водителите дек­ларират на етикета съдър­жание на сирене, а на прак­тика влагат извара, която има раз­лични вкусови и хранителни стой­ности.

След пър­вият етап на проуч­ването са останали 11 банички, в които пъл­нежът притежава привидни харак­терис­тики на сирене. Те са под­ложени на допъл­нителен химичен анализ за иден­тификация на маз­нините. Край­ните резул­тати от тес­т­ването показ­ват, че всички 11 проби съдър­жат пал­мово масло в раз­лични съот­ношение. Казано по друг начин, във всички банички е вложен имитиращ млечен продукт вместо саламурено сирене. В 4 от продук­тите делът на пал­мовата маз­нина варира от 26 до 80%, а останалите 7 закуски са със 100% съдър­жание на пал­мова маз­нина. Пос­лед­ните не отговарят на нито един от критериите за сирене – тех­нологията, по която се произ­веж­дат, е коренно раз­лична, а суровините пред­с­тав­ляват смес от индус­т­риално добити млечни протеини, пал­мова маз­нина, вода, емул­гатори и други тех­нологични добавки – т– нар. Е-номера.

Кон­сумацията на имитиращи млечни продукти пред­с­тав­лява дирек­тна зап­лаха за здравето на пот­ребителите, категорични са от асоциацията. Тези продукти съдър­жат високи нива на пал­мово масло, включително наситена пал­матинова киселина, и вероятно час­тично хид­рогенирани мас­тни киселини, като всички те увреж­дат сърдечно-съдовата сис­тема и увеличават риска от инфар­кти и инсулти. В много страни по света влагането на час­тично хид­рогенираните маз­нини в храните е заб­ранено, изтък­ват от „Активни пот­ребители”.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят