Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб26092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Посрещнахме домакинството на световна среща за африканската чума по свинете с четири нови случая на заразата у нас

Посрещнахме домакинството на световна среща за африканската чума по свинете с четири нови случая на заразата у нас

Посрещнахме домакинството на световна среща за африканската чума по свинете с четири нови случая на заразата у нас

Четири нови огнища на Африкан­ска чума при дивите свине са регис­т­рирани на територията на Бъл­гария. Два от тях са в област Велико Тър­ново и два в област Доб­рич. Това стана ясно по време на провелото се заседание на Епизоотич­ната комисия в Доб­рич. Положител­ните проби са при отс­т­реляни диви прасета, две от които в Дър­жав­ното гор­ско стопан­с­тво в Тер­вел. След положител­ните проби за диви прасета в община Тер­вел са пред­п­риети всички набелязани мерки за ограничение и нераз­п­рос­т­ранение на заразата, съобщи дирек­торът на Облас­т­ната дирек­ция по безопас­ност на храните в Доб­рич д-р Борис­лав Каменов.

Вчера София бе домакин на 14-тата годишна среща на Пос­тоян­ната екс­пер­тна група за Африкан­ска чума по свинете в Европа, в която взеха учас­тие минис­търът на земеделието, храните и горите Десис­лава Танева, еврокомисарят по здравеопаз­ване и безопас­ност на храните Витянис Анд­риюкай­тис и генерал­ният дирек­тор на Светов­ната организация по здравеопаз­ване на живот­ните (OIE) Моник Елоит. Резул­татите от проведените дис­кусии и взети решения ще бъдат част от изгот­вянето на Глобална стратегия за кон­т­рол и изкореняване на АЧС в световен мащаб. В събитието се включиха над 90 екс­перти и пред­с­тавители от 34 страни, сред които минис­три и заместник-министри на шест дър­жави от Бал­кан­с­кия полуос­т­ров — Албания, Босна и Хер­цеговина, Черна гора, Северна Македония, Косово, Сър­бия. Пос­тоян­ната екс­пер­тна група е съз­дадена през 2014 г., с цел събиране на опит и добри прак­тики в бор­бата срещу АЧС в регион Европа.

В Бъл­гария пред­п­риемаме всички мерки за ограничаване раз­п­рос­т­ранението на заболяването Африкан­ска чума по свинете, заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на срещата си с еврокомисаря по здравеопаз­ване и безопас­ност на храните Витянис Анд­рюкай­тис. Това съоб­щиха от Правител­с­т­вената инфор­мационна служба.

Министър-председателят Борисов изтъкна, че за да бъдат приложени с цялата си сила тези мерки, се изпол­зва сериозен финан­сов ресурс. Премиерът добави, че бъл­гар­с­кото правител­с­тво е отпус­нало 28 млн. лв. за изп­лащане на обез­щетения и прилагане на мер­ките за ограничаване и лик­видиране на заболяването Африкан­ска чума по свинете на територията на Бъл­гария. Съг­ласно процедурата на Европейс­ката комисия се извър­шва час­тично рефинан­сиране на нап­равените раз­ходи. Министър-председателят Борисов изрази надежда, че в най-кратки срокове Европейс­ката комисия ще започне да въз­с­тановява раз­ходите, нап­равени от Бъл­гария, по овладяване на раз­лични заболявания по живот­ните, в това число и Африкан­с­ката чума по свинете.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят