Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Русия може да преразгледа плановете си за износ на 50 млн. тона зърно

Русия може да преразгледа плановете си за износ на 50 млн. тона зърно

Русия може да преразгледа плановете си за износ на 50 млн. тона зърно

Минис­тер­с­т­вото на земеделието на Рус­ката федерация може да прераз­г­леда плановете си за износ на зърно през нас­тоящия сезон, заяви минис­търът на земеделието Дмит­рий Пат­рушев относно хода на жът­вената кам­пания в страната. Според него в момента се работи интен­зивно във всички федерални окръзи. Ожънати са 27% от площите, земедел­ците са приб­рали около 55 млн. тона зърно.

Сегаш­ният добив като цяло не е лош, но обемът на приб­раното зърно в момента е значително по-малко от преди година. За това има няколко причини, раз­кри минис­търът.

Първо, в много обекти, поради студената пролет, фер­мерите започ­наха да жънат по-късно.

Второ, в някои райони условията са услож­нени от дъжд, висока влаж­ност и вет­рове. Освен това в нас­тоящата ситуация натовар­ването на сел­с­кос­топан­с­кото оборуд­ване значително се е увеличило, а за чуж­дес­т­ран­ното оборуд­ване има труд­ности с дос­тав­ката на ком­поненти.

Всичко това като цяло съз­дава рис­кове за пос­тигане на показателя за реколта от зърно от 130 млн. тона. Раз­бира се, ние ще осигурим напълно нашия пазар, няма да има проб­леми с това. Ако обаче не бъдат пос­тиг­нати планираните обеми, ще трябва да прераз­г­ледаме плановете си за износ от 50 млн. тона. А това може да се отрази негативно на светов­ния пазар на зърно“, под­черта Дмит­рий Пат­рушев.

Според него ситуацията на светов­ните пазари не е лека, особено при пшеницата. Този сезон, поради редица причини, включително суша в САЩ и Европа, навод­нения в Авс­т­ралия и лошо време в Индия, светов­ното пред­лагане на мел­ничар­ска пшеница ще намалее. Също така поради климатич­ните аномалии се очаква намаляване на качес­т­вото на пшеницата в Северна Америка, предимно в Съединените щати. Всичко това, съчетано с логис­тич­ните ограничения, може да доведе до сериозни рис­кове по отношение на глобал­ната продовол­с­т­вена сигур­ност през нас­тоящата земедел­ска година.

България

Икономика

11 стъпки за съживяване на социалната държава

11 стъпки за съживяване на социалната държава

Досега никое управ­ляващо мнозин­с­тво не намери време, желание и воля да ги изпълни,за да се отлас­нем от дъното на ЕС по доходи и неравен­с­тво …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Бъл­гар­с­кият бас­кет­болен национал Алек­сан­дър Везен­ков и клуб­ният му отбор Олим­пиакос спечелиха Супер­купата на Гър­ция за 2022 година. Олим­пиак…

Прочети още:

Loading...