Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Родна извара от козе мляко спечели най-високото отличие на конкурса “Great Taste 2022“

Родна извара от козе мляко спечели най-високото отличие на конкурса “Great Taste 2022“

Родна извара от козе мляко спечели най-високото отличие на конкурса “Great Taste 2022“

Бъл­гар­ска извара от козе мляко спечели най-високото отличие на авторитет­ните световни наг­ради за вкус “Great Taste Awards“ тази година, съоб­щиха съз­дателите на продукта — “Хар­моника“. Тях­ната извара е получила три звезди от меж­дународ­ните екс­перти, а с по една звезда са отличени още два продукта с бъл­гар­с­ката марка — лимонада и солети от лимец. “Хар­моника“ е сред призьорите на прес­тиж­ните наг­ради за шеста поредна година, но за първи път е с най-голямото приз­нание. Повече от 14 000 продукта са били под­ложени на сляп тест при оценяването за Great Taste. 4078 от тях са наг­радени с 1 звезда, 1237 — с 2 звезди, а на 241 са били присъдени 3 звезди за изк­лючителен, необик­новено добър вкус. За да се дегус­тират, продук­тите се изваж­дат от опаков­ката, така че да не може да бъдат раз­поз­нати, преди да бъдат оценени. Тази година журирането е продъл­жило 90 дни в Дор­сет и Лон­дон с учас­тието на повече от 500 екс­перти. Те са оценявали храни и напитки от 110 страни от цял свят.

“Хар­моника“ е една от двете бъл­гар­ски марки с продукти, отличени с три звезди, като по-малко от 1 процент от кан­дидат­с­т­ващите получават тази най-висока оценка. От общо 11 наг­радени бъл­гар­ски продукта, три са на “Хар­моника“. Изварата от козе мляко е произ­ведена от био бъл­гар­ско мляко от кози, отг­леж­дани пасищно на чист въз­дух и под планин­с­кото слънце, съоб­щават от фир­мата. “Да получим три звезди на Great Taste е огромно приз­нание за нас, знак, че пос­тигаме целта си да пред­ложим чиста храна с превъз­ходен вкус“, посочи Любомир Ноков, съос­новател на “Хар­моника“. Той допълни, че наг­радите от този прес­тижен форум са също приз­нание за без­цен­ните дарове на бъл­гар­с­ката природа и традиция, и за труда на бъл­гар­с­ките произ­водители. “Тази световна оценка ни кара да продъл­жим да след­ваме отговор­ната си политика за опаз­ване на окол­ната среда и в под­к­репа на бъл­гар­с­ките фер­мери“, зак­лючи Ноков.

България

Икономика

11 стъпки за съживяване на социалната държава

11 стъпки за съживяване на социалната държава

Досега никое управ­ляващо мнозин­с­тво не намери време, желание и воля да ги изпълни,за да се отлас­нем от дъното на ЕС по доходи и неравен­с­тво …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Бъл­гар­с­кият бас­кет­болен национал Алек­сан­дър Везен­ков и клуб­ният му отбор Олим­пиакос спечелиха Супер­купата на Гър­ция за 2022 година. Олим­пиак…

Прочети още:

Loading...