Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт20102020

Брой 201, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2)

Ловци недоумяват как да борят чумата по свинете с експлозиви

Ловци недоумяват как да борят чумата по свинете с експлозиви

Ловци и еколози се обявиха против нови методи за избиване на дивите свине, съоб­щава БНР. По пред­ложение на Минис­тер­с­т­вото на земеделието с изменение на Закона за лова и опаз­ване на дивеча се допуска изпол­з­ване на отрови и екс­п­лозиви при отс­т­рела на диви прасета в бор­бата с африкан­с­ката чума по свинете.

Явор Гечев от “Четири лапи“ посочва, че се дава въз­мож­ността за поголовно избиване на животни, които се водят съм­нителни за болести — независимо от това дали имат сим­п­томи. За целта могат да се изпол­з­ват всички заб­ранени до момента начини — с отрови, екс­п­лозиви, автоматично оръжие, ток, елет­рошок и капани — методи, които по негови думи се считат за неетични и изк­лючително опасни за живот­ните и хората.

Според Гечев това е опасно както…

Прочети още…

Апел: Земеделските кооперации търсят млади специалисти

Апел: Земеделските кооперации търсят млади специалисти

Едва 3 % от ръководните кадри на стопанствата в Силистренско са под 40-годишна възраст

Не работим дос­татъчно за под­готовка на кадри за сел­с­кото стопан­с­тво, които да могат да ръководят и работят в земедел­с­ките кооперации. Това показва анализът на Кирил Боянов, пред­седател на Облас­т­ната бран­шова организация в Силис­т­рен­ска област. Проуч­ването на икономиста сочи, че 21 % от пред­седателите на кооперативите в региона са на въз­раст над 70 години и само 3 % — под 40 години. Общо 28% от ръководителите в…

Прочети още…

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Въп­реки неп­роменената прог­ноза на Меж­дународ­ния съвет по зърно за добива на пшеница, отново сме свидетели на динамичен обрат на цените на зър­нените кул­тури. Преоб­ладаващите наг­ласи са за продъл­жаване на въз­ходящата тен­ден­ция, анализират от Софийска стокова борса АД (ССБ). За периода между 13 и 16 октом­ври пшеницата в САЩ за поредна сед­мица се вдигна с 12,00 долара до 277,00 долара/тон, а тази във Фран­ция — с 4,00 евро до 207,00 евро/тон. Цените в Украйна и Русия продъл­жават уст­рема нагоре с…

Прочети още…

Честит юбилей!

Честит юбилей!

Радетелят на българското земеделие доцент Въто Христов на 90 години

Днес големият приятел и редовен автор на в. ЗЕМЯ, аграр­ният учен и кооперативен деятел доцент Въто Хрис­тов навър­шва 90 години. Той е сред радетелите за това да се каз­ват на глас истините – за раз­витото и модерно социалис­тическо земеделие и за раз­рухата му в годините на прехода и рес­тав­рацията на капитализма.

Роден в с. Горна Бешовица, Врачан­ско в бедно сел­ско семейс­тво, той е активен рем­сист и учас­т­ник в младеж­кото…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Непоказвани оригинални илюстрации от романа “Под игото“

В Габ­рово гос­тува изложба на Национал­ната биб­лиотека “Св. Св. Кирил и Методий“, която пред­с­тавя непоказ­вани оригинални илюс­т­рации от пър­вото…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят