Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2)

Емил Димитров: Ще обезвреждаме опасните пестициди в чужбина

Емил Димитров: Ще обезвреждаме опасните пестициди в чужбина

Тонове стари пес­тициди, съх­ранявани в опасни складове, ще бъдат обез­в­редени в чуж­бина. Това стана ясно от изказ­ване на минис­търа на окол­ната среда и водите Емил Димит­ров по време на проверка за нерег­ламен­тирано съх­ранение на негодни пес­тициди край Чер­вен бряг, уточни Инвестор.бг.

В провер­ката учас­тва и зам.-главният прокурор Десис­лава Пиронева. Акцията е пър­вата след раз­пореж­дането на Вър­хов­ната админис­т­ративна прокуратура за това Минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда и водите и Бъл­гар­с­ката аген­ция за безопас­ност на храните да нап­равят проверки за неп­равилно съх­ранявани пес­тициди. На десетки места в страната се съх­раняват опасни пес­тициди, но точ­ният брой ще се изясни в провер­ките, стана ясно от изказ­ването на Димит­ров, раз­п­рос­т­ранено от…

Прочети още…

БТПП: Задълбочава се икономическата криза в страната

БТПП: Задълбочава се икономическата криза в страната

Биз­несът зам­разява инвес­тицион­ните си и пред­п­риемачески проекти, икономичес­ката криза в страната се задъл­бочава, предуп­реди пред БНР пред­седателят на Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата Цветан Симеонов. По думите му пред­с­тоят тежки месеци. Логично в такива условия биз­нес­мените да са по-предпазливи за нови пред­п­риемачески инициативи, заяви Симеонов. Вече има свиване на произ­вод­с­т­вото, ще започ­нат сък­ращения, защото мяр­ката “60:40“, ако вземем като пример, не пов­лия по най-добрия начин…

Прочети още…

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава се очаква да започне и приемът на заяв­ления, съоб­щиха за Синор.бг от ведом­с­т­вото. Самите указания за това кредитиране ще бъдат одоб­рени на днеш­ното заседание на управител­ния съвет на фонда. Ще припом­ним, че това кредитиране ще бъде целево, а не с гаран­ции от бъдещите суб­сидии по дирек­т­ните плащания за 2021 г., как­вито бяха изис­к­ванията за произ­водителите…

Прочети още…

Туроператори: Да се облекчат условията за субсидиране на чартърните полети

Демон­с­т­рация пред Народ­ното съб­рание проведоха туроператори, турис­тически агенти и екс­кур­зоводи от обединение “Бъдеще за туризма“. Те под­чер­тават, че изявата им не е протест, а начин да заявят готов­ност да отс­тояват исканията си, съобщи БНР. Ясен ангажимент от правител­с­т­вото за пос­лед­ваща финан­сова помощ, прог­рама за спасение на сек­тора, както и кон­к­ретна процедура, критерии и срокове за кан­дидат­с­т­ване, за обещаните помощи нас­тояват туроператорите. Няма как да не благодарим, правител­с­т­вото пое…

Прочети още…

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...