Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед17012021

Брой 11, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2)

Износът ни на пшеница е паднал наполовина

Бъл­гар­с­кият износ на пшеница видимо изос­тава според наб­люденията на земедел­с­кото минис­тер­с­тво за шес­т­месечен период. От началото на нас­тоящата пазарна година — 29 юни 2020 г. до 10 януари 2021 г. през Прис­танище Варна са изнесени 506 500 тона пшеница (в т. ч. 33 хил. тона през пос­лед­ната сед­мица). За срав­нение: през периода година по-рано (от 29 юни 2019 г. до 10 януари 2020 г.), износът е бил в обем от 1 097 030 тона. Раз­ликата пред­с­тав­лява почти 54%.

Макар да остава в зас­той за поредна сед­мица, екс­пор­тът на ечемик през север­ното ни мор­ско прис­танище е с 5,2% над миналогодиш­ния. Все още не са преминавали товари с рапица от новата реколта.

По пред­варителни данни на НСИ, които обх­ващат цялата тър­говия със зър­нени и…

Прочети още…

Супермаркети продават германски картофи като български

Супермаркети продават германски картофи като български

В същото време род­ните земеделци вече 5 месеца не могат да продадат продук­цията си и тя залежава по складовете заради евтиния внос

Хранителни вериги продават гер­ман­ски кар­тофи като бъл­гар­ско произ­вод­с­тво. Това установи проверка на Национал­ната асоциация на кар­тофоп­роиз­водителите в няколко магазини в страната. На етикетите пише произ­ход от Бъл­гария, но реално не са, защото ние ги поз­наваме и виж­даме, че са нем­ски, заяви Тодор Джиков, пред­седател на асоциацията. Освен това род­ната стока е на…

Прочети още…

Запалени стърнища са основната причина за пожари в Добруджа през 2020 г.

Запалени стърнища са основната причина за пожари в Добруджа през 2020 г.

Запалени стър­нища и пасища са най-честата причина за избух­налите пожари в Североиз­точна Бъл­гария през 2020 г. При три от инциден­тите е установено умиш­лено запал­ване. Общо 71 пожара са регис­т­рирани на територията на Североиз­точно дър­жавно пред­п­риятие през изминалата година, съоб­щиха от там. При 53 се оказва, че причината е неб­реж­ност при боравене с отк­рит огън — огнената стихия тръгва от запалени стър­нища, пасища, под­палени отпадъци и край­пътни ивици. Лум­налите пожари нав­лизат в полезащитни…

Прочети още…

Грубо посегателство над горски стражари от бракониери край Костинброд

Грубо посегателство над горски стражари от бракониери край Костинброд

В ран­ния следобед на 13 януари е имало поредно грубо посегател­с­тво от бракониери срещу дър­жавни гор­ски служители от „ДГС Слив­ница“, съоб­щиха от прес­цен­търа на Югозапад­ното дър­жавно пред­п­риятие ЮЗДП. При обход в охранител­ния учас­тък в зем­лището на село Градец, община Кос­тин­б­род, гор­с­ките стражари забеляз­ват движещ се високоп­роходим автомобил „Гранд Чероки“ с чужда регис­т­рация. Подават сиг­нал, за да спре за проверка, но водачът на джипа Б.З. отказва да се под­чини.

Започва прес­лед­ване, при…

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Култура

„Искам вашия мъж“ се играе в Сатирата

Режисьорът Влад­лен Алек­сан­д­ров казва: Хората искат да бъдат щас­т­ливи в едно нещас­т­ливо време. Кирил Ефремов, Рада Кай­рякова и Сил­вия Лул…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Сините“ заминаха за Хърватия без новите

Лев­ски замина за лагера в Умаг (Хър­ватия) с група от 25 играчи. Треньорът Славиша Стоянович и новите попъл­нения Звонимир Микулич и Ребин Сул…

Прочети още:

Loading...

Свят

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Може да му забранят да кандидатства отново за публична длъжност

Камарата на пред­с­тавителите на САЩ гласува президен­тът Доналд Тръмп за втори …

Прочети още:

Loading...