Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 128, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят

Джонсън: Ако Путин беше жена, нямаше да започне война! Песков: Британският премиер е за психиартър

Ако рус­кият президент Владимир Путин беше жена, нямаше да започне „безум­ната мачов­ска“ война в Украйна, заяви британ­с­кият премиер Борис Джон­сън пред гер­ман­с­ката телевизия Цет Де Еф. Джон­сън изтъкна, че макар лидерите на страните от Г-7 „отчаяно“ да искат вой­ната в Украйна да прик­лючи, сделка не е въз­можна. Британ­с­кият премиер каза това след срещата на Г-7 в Бавария, предаде Епицен­тър.

“Ако Путин беше жена, което той очевидно не е, но ако беше, наис­тина не мисля, че щеше да пред­п­риеме една безумна мачов­ска война на инвазия и насилие по начина, по който го нап­рави“, каза Борис Джон­сън. “Ако искате съвър­шеният пример за нез­д­равос­ловно раз­биране на това какво е мъжес­тво, то това е как­вото Путин прави в Украйна“, каза още британ­с­кият лидер…

Прочети още…

Населението на Англия и Уелс се е увеличило с повече от 3,5 млн. души за 10 г.

Населението на Анг­лия и Уелс се е увеличило с повече от 3,5 млн. за пос­лед­ните десет години, сочат резул­татите от пос­лед­ното преб­рояване в Обединеното крал­с­тво. Общо в страната сега живеят близо 67 млн. души, предаде БНР.

Такъв висок прираст на населението в Анг­лия и Уелс не е наб­людаван откакто е започ­нало да се прави преб­рояване в далеч­ната 1801 г. Кар­тината е много пъс­тра, но като цяло се наб­людава намаляване на населението в по-големите градове за сметка на провин­цията. Съот­ношението…

Прочети още…

Китайският лидер придава голямо значение на производството на зърно

Китайският лидер придава голямо значение на производството на зърно

На 27 юни пред­седателят на КНР Си Дзин­пин изп­рати отговор на писмо от Сю Цун­сян, голям зър­ноп­роиз­водител в окръг Тайхъ, провин­ция Анхуей, в което поз­д­равява него и останалите мес­тни земедел­ски стопани с доб­рата реколта.

Винаги съм бил заг­рижен за произ­вод­с­т­вото на зърно и често посещавам сел­ски райони. През пос­лед­ните години ЦК на ККП пред­п­рие редица мерки за под­помагане на зър­ноп­роиз­вод­с­т­вото с цел гаран­тиране на продовол­с­т­вената сигур­ност на дър­жавата, увеличаване доходите на…

Прочети още…

Стокообменът между Китай и страните от БРИКС достигна 490,42 милиарда щатски долара

На провелата се церемония по отк­риване на биз­нес форума на страните-членки на БРИКС китайс­кият пред­седател Си Дзин­пин произ­несе реч чрез видео връзка, в която призова за засил­ване на един­с­т­вото, под­дър­жане на светов­ния мир и стабил­ност и взаимна помощ и общо съдейс­т­вие за глобално устой­чиво раз­витие.

Си Дзин­пин нап­рави прег­лед на двете световни войни, които човечес­т­вото е преживявало и Студената война. Той призова меж­дународ­ната общ­ност да отх­върли ман­талитета на играта с нулев резул­тат…

Прочети още…

Независимостта в технологиите е основа за силната държава

Независимостта в технологиите е основа за силната държава

Президентът Си Дзинпин посети Ухан и подчерта, че КНР трябва да се освободи от зависимостта си от чужди технологии

Независимостта по отношение на тех­нологиите е основа за изг­раж­дането на силна и сигурна дър­жава, под­черта китайс­кият пред­седател Си Дзин­пин по време на вчерашна работна посещение в град Ухан, където посети мес­тна ком­пания за произ­вод­с­тво на чипове.

Там той заяви, че е необ­ходимо цялос­тно и правилно реализиране на идеята за нов тип раз­витие, основано на иновациите. Това, по…

Прочети още…

Байдън: САЩ засилват военното си присъствие в цяла Европа

Байдън: САЩ засилват военното си присъствие в цяла Европа

НАТО покани Швеция и Финландия да се присъединят към Алианса, двете страни са подписали меморандум с Турция

САЩ ще “засилят воен­ното си присъс­т­вие в Европа“, за да може НАТО “да реагира на зап­лахи, които идват от всички посоки и във всички сфери — по суша, въз­дух и вода“, заяви вчера американ­с­кият президент Джо Бай­дън на срещата на НАТО в Мад­рид, предаде БНР.

Бай­дън обяви, че САЩ ще засилят воен­ното си присъс­т­вие и отб­ранител­ните си способ­ности в Испания, Полша, Румъния, бал­тийс­ките…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...