Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 276, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Кипър “спасява Коледа“ с шест нови противоепидемични мерки

Кипър “спасява Коледа“ с шест нови противоепидемични мерки

Кипър “спасява Коледа“ с шест нови противоепидемични мерки

Сингапурски учени разработиха PCR тест, който открива Омикрон

Шест нови противоепидемични мерки на правител­с­т­вото на Кипър за „спасяване на Коледа” са в сила от вчера. Една от тях е изис­к­ването за задъл­жителен PCR тест на всички влизащи в страната по въз­дух и море след прис­тигането им на ост­рова, предаде БНР.

От 6 декем­ври до 10 януари всички път­ници над 12-годишна въз­раст, прис­тигащи в Кипър със самолет или кораб, под­лежат на PCR тест след влизането им в страната. Това важи за всички чуж­денци и кипърци, включително вак­синирани и преболедували коронавируса, независимо от коя дър­жава прис­тигат.

Път­ниците сами зап­лащат цената на теста, който на летището в Лар­нака струва 15 евро, а на летището в Пафос – 19 евро. Те трябва да останат в самоизолация до получаването на резул­тата, разясни здрав­ното минис­тер­с­тво. До 31 декем­ври задъл­жително на дис­тан­ционна работа преминават 20% от пер­сонала на всички ком­пании, в които са заети повече от 10 души. До 10 януари се прек­ратяват всички коледни и други събирания в и извън моловете. Дос­тъпът до праз­нични събития на общини, цър­кви и други организации става само с коронавирус­ния безопасен пропуск.

Специален PCR тест, който отк­рива варианта Омик­рон на новия коронавирус, е раз­работен в Син­гапур, съобщи в.“Стрейтс таймс“. Той е дело на ком­панията “БайоАкюмън глобал“. Пациен­тът може да получи един от три въз­можни резул­тата от теста: положителен за COVID-19 и за раз­новид­ността Омик­рон; положителен за COVID-19, но отрицателен за Омик­рон; изцяло отрицателен.

При изпол­з­ваните в момента PCR тес­тове трябва да се нап­равят допъл­нителни изс­лед­вания за отк­риването на новия вариант Омик­рон. “Това отнема средно около един ден,“ отбеляз­ват екс­пер­тите. Раз­работ­ката и дава въз­мож­ност за много по-малко време да се установи наличието на Омик­рон. Ком­панията вече е започ­нала масово произ­вод­с­тво на теста, който първо ще бъде изпол­з­ван на вход­ните гранични пун­к­тове на Син­гапур.

Пътувалите със самолет в ЕС през 2020 г. са намалели със 73 процента спрямо 2019 г., сочат дан­ните на Еврос­тат. Основ­ната причина за огром­ния спад е пан­демията от коронавирус, посочва аген­цията. През годината в ЕС със самолет са летели 277 млн. души. Най-голямо понижение в броя на път­ниците регис­т­рира Словения — 83,3 процента, след­вана от Словакия (82,4 процента) и Хър­ватия (81,9 процента). На обрат­ния полюс е Люк­сем­бург със спад от 67 процента, след­ван от Бъл­гария — 68,2 процента и Гър­ция — 69,1 процента.

През 2020 г. пътувалите извън ЕС са 45 процента от целия път­никопоток, вът­реш­ните за ЕС полети са превозили 33 процента от път­ниците, а национал­ните — 22 процента. През 2020 г. най-много път­ници са преминали през летище “Шарл де Гол“ в Париж — 22 милиона, след­вано от “Схип­хол“ в Амс­тер­дам — 21 милиона. Най-много товари и поща пък е обс­лужило Фран­к­фур­т­с­кото летище — 1,9 млн. т.

България

Икономика

Култура

Да си спомним за великия Владимир Висоцки

Да си спомним за великия Владимир Висоцки

Бардът и актьор е кумир на руската, а и на световната публика, а популярността му и днес е сравнима с тази на Юрий Гагарин и маршал Жуков

Нав…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Милан и Ювентус зарадваха Интер с нулево равенство

Милан и Ювентус зарадваха Интер с нулево равенство

Милан и Ювен­тус завър­шиха 0:0 в голямото дерби от 23-ия кръг на италиан­с­ката Серия “А“, а равен­с­т­вото отдалечи “росонерите“ от лидера и …

Прочети още:

Loading...

Земеделие