Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая на ден, 1000 хос­питализирани на ден и с над 600 новозаразени на 100 000 души, Великоб­ритания регис­т­рира най-стряскащите цифри на пан­демията от пос­лед­ните три месеца, предаде Епицен­тър.

Британ­с­кият здравен минис­тър Саджид Джавид напомни пред медиите, че “пан­демията не е прик­лючила“ и че новите дневни случаи могат да дос­тиг­нат 100 000. Въп­реки това Джавид бе категоричен, че за момента вак­сините са дос­татъчно сред­с­тво за овладяване на ситуацията и правител­с­т­вото няма да минава на “план Б“. По този начин кабинетът, оглавяван от Борис Джон­сън, ще продължи да влага усилия във вак­синацията на населението, от което близо 80% е имунизирано с втора доза. Около 15 на сто от децата между 12 и 15 г. са с първа игла, чиято вак­синация започна точно преди месец. От Кон­федерацията на общес­т­веното здраве обаче нас­тояват правител­с­т­вото да затегне мер­ките и отново да нап­рави задъл­жително носенето на маски в град­с­кия тран­с­порт и в зат­ворените помещения.

Същев­ременно американ­с­ката админис­т­рация по храните и лекар­с­т­вата раз­реши пос­тавянето на 3-та доза от вак­сината на „Модерна“ и 2-ра доза от вак­сината на „Джон­сън и Джон­сън“ за въз­рас­тни и за изложени на висок риск от Covid-19 поради здравос­ловни проб­леми, работни задъл­жения или условия на живот. Третата доза „Модерна“ трябва да бъде пос­тавена най-малко шест месеца след втората инжек­ция. Тази трета доза обаче трябва да бъде половината от дозата, изпол­з­вана при пър­вите две имунизации. Дозиров­ката е базирана на дан­ните на ком­панията, които показ­ват, че това е дос­татъчно, за да се въз­с­танови имунитета. За еднок­рат­ната вак­сина на „Джон­сън и Джон­сън“ Админис­т­рацията по храните и лекар­с­т­вата раз­решава на всеки, който я е получил най-малко 2 месеца след пър­вата да получи и втора доза. Раз­решенията на регулатора са раз­лични, тъй като вак­сините са нап­равени по раз­личен начин и е необ­ходимо да бъдат дозирани по раз­личен начин.

Официално се раз­решава и „смес­ването и съчетаването“ на раз­лични вак­сини, особено за хора, които са имали страничен ефект от определена вак­сина, но дър­жат да имат и още допъл­нителна защита.

От цен­т­ровете за кон­т­рол и превен­ция на болес­тите ще проведат допъл­нителни кон­сул­тации с екс­перти по-късно тази сед­мица преди официално да дадат препоръки кой трябва да получи бус­терна доза и кога.

България

Икономика

Бизнесът поиска за декември помощ за скъпия ток от 190 лева за мегаватчас

Бизнесът поиска за декември помощ за скъпия ток от 190 лева за мегаватчас

Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария /АИКБ/ пред­лага да се изпол­зва съз­даденият вече механизъм за ком­пен­сиране на високите цени н…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Още играчи отпадат от сметките на треньора до края на 2021 година

След равен­с­т­вото с Пирин в Благоев­г­рад (1:1) ЦСКА и треньорът Стойчо Мл…

Прочети още:

Loading...

Земеделие