Мадрид пусна от затвора лидери на каталунските сепаратисти

Мадрид пусна от затвора лидери на каталунските сепаратисти

Деветима помил­вани от испан­с­кото правител­с­тво лидери на кат­лун­с­ките сепаратисти се бяха пус­нати от зат­ворите, където излежаваха дълги присъди за организиране на опит за отцеп­ване на Каталуния преди близо 4 години, предаде АП.

Испан­с­кият кабинет ги помилва във втор­ник с надеж­дата, по думите на испан­с­кия премиер Педро Сан­чес, за начало на тол­кова необ­ходимото помирение в нес­покой­ната североиз­точна област.

Бив­шият каталун­ски вицеп­ремиер Ориол Жун­керас, пет бивши членове на неговия кабинет, бив­шият пред­седател на пар­ламента на областта и двама активисти за независимост на Каталуния се очак­ваше да излязат на свобода,след като изтър­пяха между три и половина и четири години от зат­вор­ничес­ките си присъди.

Указът отмени остатъка от присъдите им, вариращи от 9 до 13 г., заради противодър­жавна дей­ност и злоупот­реба с общес­т­вени сред­с­тва, свър­зани със заб­ранения референ­дум от 2017 г. Деветимата помил­вани са лишени от правото да заемат общес­т­вени длъж­ности до изтичане на присъдите си и могат отново да бъдат вър­нати в зат­вора, ако пак пред­п­риемат дейс­т­вия, нарушаващи испан­с­ките закони, се посочва в указа.