Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Доналд Тръмп може да се яви на президентските избори след 4 години

Доналд Тръмп може да се яви на президентските избори след 4 години

Доналд Тръмп може да се яви на президентските избори след 4 години

Бившият президент обвини администрацията на Байдън, че допуска организираната престъпност и бандите от Латинска Америка да се внедряват в страната

“Кой знае, може би ще реша да победя демок­ратите за трети път.“ Това заяви бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп пред ентусиазираната пуб­лика на форума на Американ­с­кия кон­сер­вативен съюз, като обяви, че именно той е спечелил пос­лед­ните президен­т­ски избори, предаде Епицен­тър.

Тръмп обяви пред форума, че нас­тоящият президент Джо Бай­дън е прек­ратил установената от него политика на въз­пиране на нелегал­ните имиг­ранти през границата с Мек­сико, през която влизат и дейс­т­ват прес­тъп­ници, нар­кодилъри и насил­ници. Тръмп обвини нас­тоящата админис­т­рация, че допуска организираната прес­тъп­ност и бан­дите от Латин­ска Америка да се внед­ряват в страната и да пус­кат пипалата си в американ­с­кото общес­тво. “Демок­ратите обаче ще получат това, което зас­лужават, на меж­дин­ните избори за Кон­г­рес и, кой знае, може би ще се изп­равя да ги победя за трети път, тъй като, добре знаете, че аз победих на тези президен­т­ски избори“, обяви Тръмп под бур­ните аплодис­менти на залата.

“Джо Бай­дън незаконно ограби нашите деца и ги зат­вори в домовете им“, обяви Тръмп по повод политиката на новия президент за борба с коронавируса. Той обвини демок­ратите, че са спрели стотици милиарди долари, отпус­нати от неговата админис­т­рация, и са пос­тавили под въп­рос бъдещето на американ­с­ките младежи. Тръмп под­черта, че вак­сините, които в момента дейс­т­ват, или са одоб­рени, като нап­ример тази на “Джон­сън и Джон­сън“, са били раз­работени по време на неговата админис­т­рация.

По-рано “Фокс нюз“ съобщи, че Доналд Тръмп се е отказал от намерението си да съз­даде нова политическа пар­тия. През януари “Уолд стрийт джър­нъл“ съобщи, позовавайки се на инфор­мирани източ­ници, че преди да напусне президен­т­с­кия пост Тръмп е обсъж­дал съз­даването на нова политическа фор­мация, която въз­намерявал да нарече “Пат­риотична пар­тия“. А съоб­щения в светов­ните медии гласяха, че край­нодес­ните под­дръж­ници на Доналд Тръмп засил­ват под­к­репата в социал­ните медии за идеята за съз­даване на такава пар­тия.

Онлайн кам­панията за пред­ложената алтер­натива на Репуб­ликан­с­ката пар­тия активно популяризира събития под лозунга „Спрете краж­бата“ в цялата страна, включително обсадата на Капитолийс­кия хълм на 6 януари, раз­п­рос­т­ранявайки твър­дението, че бив­шият президент на САЩ е загубил изборите през ноем­ври поради широко раз­п­рос­т­ранена измама, писа Рой­терс.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...