Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Заем от 10 000 евро получават белгийските барове и ресторанти

Заем от 10 000 евро получават белгийските барове и ресторанти

След две сед­мици ще стане една година, откакто беше обявен пър­вият лок­даун в Бел­гия, пише за БГНЕС Апос­тол Апос­толов. Сред най-засегнатите бяха баровете и рес­торан­тите, които работиха едва четири месеца и половина. Правител­с­т­вото реши да отпусне нов заем на засег­натите биз­неси. Той е с много благоп­риятен лих­вен процент за раз­решаване на незабавни проб­леми с парич­ния поток.

Тър­гов­ците на дребно ще трябва да платят сами част от депозита, а фламан­д­с­ките власти ще ком­пен­сират остатъка, обясни схемата федерал­ният икономически минис­тър на областта Хилде Кревитс в интервю. Рес­тар­тиращият заем е с лихва от 1%, сумата за връщане в за период от 2 или 3 години в зависимост от сумата. Пър­вата погасителна вноска е след 12 месеца, а минимал­ната е заемна сума е 10 000 евро. Едно от условията е такъв тип заем да се отпуска само на фирми, които са били финан­сово стабилни преди кризата.

Сега тър­гов­ците на дребно имат проб­леми с приходите заради слабите продажби. Хотелиерите също ще се нуж­даят от пари, за да дос­тавят храни и напитки преди да отворят отново, когато това може да бъде въз­можно. Засега такава дата обаче не е обявена от правител­с­т­вото. Дос­тав­чиците също пос­т­радаха от кризата. Те не са склонни да пред­лагат на магазините, баровете и рес­торан­тите раз­с­роч­ване на нат­рупаните дъл­жими плащания. И мод­ните магазини са сред силно засег­натите. А сега им пред­с­тои да изгот­вят поръчки за пред­с­тоящия пролетно-летен сезон.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...