Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон08032021

Брой 46, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Анегла Меркел предлага тристепенен план за смекчаване на ограниченията

Анегла Меркел предлага тристепенен план за смекчаване на ограниченията

Анегла Меркел предлага тристепенен план за смекчаване на ограниченията

Най-малките се върнаха в детските градини и училищата в Германия

Кан­ц­лер­ката Ангела Мер­кел иска раз­работ­ването на план за пос­тепен­ното вдигане на ограниченията в Гер­мания заради коронавируса, което да е обвър­зано със засилено тес­т­ване.

Тя е изразила това желание на среща с ръковод­с­т­вото на своята Хрис­тиян­демок­ратическа пар­тия (ХДС), казаха двама учас­т­ници в срещата, цитирани от Рой­терс.

Според Мер­кел отварянето на част от общес­т­вото трябва да стане на 3 етапа. Първо увеличаване на мак­симал­ния брой лични кон­такти, пос­лед­вано от отварянето на училищата и тех­никумите и нак­рая на спор­т­ните прояви, рес­торан­тите и кул­тур­ните обекти.

Тя обаче е под­чер­тала, че стъп­ките за вдигане на ограниченията не трябва да водят до поредно нарас­т­ване на броя на заразените от новите варианти на вируса.

Днес Хелге Браун, начал­ник на кан­целарията на Мер­кел, ще събере работна група, която да пред­ложи кон­цеп­ция на федерал­ното правител­с­тво за срещата с премиерите на провин­циите, нарочена за март.

Не срещата на ръковод­с­т­вото на ХДС здрав­ният минис­тър Йенс Шпан е казал, че иска да започне вак­синация на прак­тикуващите семейни лекари, в случай че сед­мично бъдат дос­тавяни от 3 до 5 млн. дози.

Начал­ните училища и дет­с­ките градини в повече от половината от 16-те гер­ман­ски федерални провин­ции отново отвориха врати след 2-месечно зат­варяне заради пан­демията.

Тази стъпка беше нап­равена, въп­реки увеличаващи се приз­наци, че спадът в случаите на зараза е дос­тиг­нал плато, а в някои райони дори има ново покач­ване на брой­ката.

Гер­ман­с­ката минис­търка на образованието Аня Кар­личек защити решението за отваряне на училищата, като каза, че най-вече по-малките деца учат много по-успешно в група.

България

Още раздори в партията на Слави Трифонов

Още раздори в партията на Слави Трифонов

Бивши активисти се бунтуват срещу парашутисти в листите и авторитарен подход на сценариста Тошко Йорданов

Раз­дорите в пар­тията на Слави Трифо…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Корпоративната социална отговорност - норма на поведение в света на бизнеса

Изследване сред 300-те най-големи работодатели у нас дава картината в сектора

COVID-19 не отне от Кодексa за социално осигуряване (КСО) про…

Прочети още:

Loading...

Култура

Убийство без убийство в Театър 199

История на роман­тични премеж­дия и прес­тъпни кроежи, зафор­мени в комедия от две жени и един мъж. Пиесата ще гледаме на 22 март в Театър 199. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Loading...