Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед17012021

Брой 10, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Майк Пенс отказа да се позове на 25-ата поправка,за да отстрани Тръмп

Майк Пенс отказа да се позове на 25-ата поправка,за да отстрани Тръмп

Майк Пенс отказа да се позове на 25-ата поправка,за да отстрани Тръмп

Вицеп­резиден­тът на САЩ Майк Пенс заяви, че няма да се позове на 25-ата поп­равка на кон­с­титуцията, за да отс­т­рани от длъж­ност президента Доналд Тръмп.

Пенс изп­рати писмо до пред­седател­ката на Камарата на пред­с­тавителите Нанси Пелоси, в което нарича “политически игри“ опитите на демок­ратите да го накарат да изпол­зва тази поп­равка, за да обяви Тръмп за негоден за изпъл­няване на президен­т­с­ките функции.“Не мисля, че такова дейс­т­вие е в интерес на нашата страна“, каза вицеп­резиден­тът. “Съг­ласно кон­с­титуцията, 25-ата поп­равка не е сред­с­тво за наказание или за узур­пиране“, каза Пенс и добави, че изпол­з­ването й “по този начин ще съз­даде ужасен прецедент“.

Тази поп­равка поз­волява на вицеп­резидента и мнозин­с­т­вото от кабинета да обявят президента за “нес­пособен“ да упраж­нява фун­к­циите си. При това положение вицеп­резиден­тът встъпва в длъж­ност като и.д. президент.

“Миналата сед­мица не се под­дадох на натиска, за да упражня власт, над­х­вър­ляща тази, дадена ми от кон­с­титуцията, за да определя резул­тата от изборите. Няма да се под­дам и сега на опита на Камарата на пред­с­тавителите да играя политически игри в тол­кова труден момент“, каза Пенс.

Отрицател­ният отговор на Пенс гаран­тира, че демок­ратите ще прис­тъпят още днес към раз­г­леж­дане на обвинител­ния акт, според който Тръмп е извър­шил “под­с­т­рекател­с­тво към бунт“ на 6 януари, когато негови привър­женици нах­луха в Капитолия.

България

Икономика

Loading...

Култура

„Искам вашия мъж“ се играе в Сатирата

Режисьорът Влад­лен Алек­сан­д­ров казва: Хората искат да бъдат щас­т­ливи в едно нещас­т­ливо време. Кирил Ефремов, Рада Кай­рякова и Сил­вия Лул…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Сините“ заминаха за Хърватия без новите

Лев­ски замина за лагера в Умаг (Хър­ватия) с група от 25 играчи. Треньорът Славиша Стоянович и новите попъл­нения Звонимир Микулич и Ребин Сул…

Прочети още:

Loading...

Земеделие