Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Гражданите на на Русия одобриха конституционната реформа на Путин

Гражданите на на Русия одобриха конституционната реформа на Путин

Гражданите на на Русия одобриха конституционната реформа на Путин

Една от поправките дава на президента възможност да получи още два мандата

Граж­даните на Русия одоб­риха със 77,92 на сто от гласовете си кон­с­титуцион­ните промени, чрез които Владимир Путин получава въз­мож­ността да остане на власт до 2036 г. Това показва огласеният вчера окон­чателен резул­тат от вота във федерацията, предаде АФП.

След преб­рояване на 100 процента от бюлетините става ясно, че “против“ поп­рав­ките са гласували 21,27 процента от учас­т­ниците, сочат дан­ните на рус­ката ЦИК. Актив­ността е била около 65 на сто. Вотът, пред­виден пър­воначално за април, бе отложен поради пан­демията от Ковид-19. За да се избегне струп­ване на хора в сек­циите, гласуването продължи една сед­мица и прик­лючи в сряда. Избирателите бяха задъл­жени да слагат маски и ръкавици.

Промените внасят в кон­с­титуцията ред кон­сер­вативни прин­ципи, под­к­репяни от президента — вяра в бога, бракове само за хетеросек­суални двойки, пат­риотично въз­питание. Пред­видени са и социални гаран­ции като индек­сиране на пен­сиите.

Пред­седател­ката на гор­ната камара на рус­кия пар­ламент Вален­тина Мат­виенко каза, че двете пар­ламен­тарни камари и ще работят за внасяне на промени в около 90 закона след одоб­рените от рус­наците поп­равки в кон­с­титуцията, предаде ТАСС.

Една от най-оспорваните поп­равки дава на Владимир Путин право да получи още два президен­т­ски ман­дата, след като през 2024 г. прик­лючи сегаш­ният. Така той ще може да остане в Кремъл до 2036 г., когато ще навърши 84 г.

Пред­седателят на дол­ната пар­ламен­тарна камара Вячес­лав Володин каза, че общонарод­ното гласуване на поп­рав­ките в кон­с­титуцията е референ­дум за доверието на рус­наците към президента Путин.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие