Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Регистрираните заразени с новия вирус в света надвишават 5 млн.

Регистрираните заразени с новия вирус в света надвишават 5 млн.

Регистрираните заразени с новия вирус в света надвишават 5 млн.

Руски военни изградиха полеви палатков лагер за карантина с 2000 места в Източен Сибир

Регис­т­рираните заразени с новия коронавирус по света вече са над 5 милиона, предаде ТАСС, като се позова на свое преб­рояване въз основа на официална статис­тика.

По пос­ледни данни пот­вър­дените случаи са над 5 000 890. Те са се удвоили за един месец. 327 724 от заразените са починали.

Най-тежко засег­натата дър­жава са САЩ. Тук са близо 1/3 от регис­т­рираните заразени и над 1/4 от починалите.

На второ място е Русия (308 705 и 2972 починали), а на трето — Бразилия (293 357 заразени, от които са починали 18 894).

Минис­тер­с­т­вото на отб­раната на Русия съобщи меж­дув­ременно, че е завър­шено изг­раж­дането на полеви обсер­вационен лагер с 2000 места в селището Еруда в Северо-Енисейския район на Крас­нояр­с­кия край в рам­ките на оказ­ване на помощ за предот­в­ратяване на взрив на коронавирусна инфек­ция в злратодобивно пред­п­риятие, предаде ТАСС.

Палат­ковият лагер е пред­наз­начен за 14-дневна аран­тина на работ­ници от златодобив­ната мина “Олим­пиада“, които са имали кон­такт със заразени или се намират в риск.

Във всяка палатка може да бъдат нас­танени до 20 души, има полева баня и кухня с модерна тех­ника за пригот­вяне на храна. Армията съобщи по-рано през сед­мицата, че е раз­положила и мобилна полева бол­ница със 100 легла в същото селище.

В Северо-Енисейския район са били изп­ратени над 400 воен­нос­лужещи, включително 77 лекари и медицин­ски специалисти.

Влас­тите на Крас­нояр­с­кия край проведоха кризисно заседание заради ситуацията в мина “Олим­пиада“. В мината, която работи от 1996 г., 866 души от общо 6000 работ­ници, са дали положителен резул­тат на пър­вия тест за коронавируса. При вторите тес­тове е пот­вър­дена зараза при 400 от тези 866 работ­ници.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...