Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67136 BGN1 GBP = 2.15014 BGN1 CHF = 1.81179 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Урок по солидарност: Москва изпрати на Италия 15 самолета с оборудване и 100 топ медици

Урок по солидарност: Москва изпрати на Италия 15 самолета с оборудване и 100 топ медици

Пет­н­десети воен­нот­ран­с­пор­тен самолет от Русия дос­тави диаг­нос­тично оборуд­ване и материали за дезин­фек­ция и борба с коронавируса в италиан­с­ката воен­новъз­душна база Пратика ди Маре, на 30 км югозападно от Рим, предадоха ТАСС и БТА.

Въздушно-космическите сили на Русия продъл­жават операцията за изп­ращане на военни лекари — вирусолози и епидемиолози, и на медицин­ска тех­ника в помощ на Италия за бор­бата с COVID-19, посочи в тази връзка рус­кото минис­тер­с­тво на отб­раната.

В момента руски военни съв­мес­тно с италиан­ски колеги под­гот­вят тех­никата за извоз­ване до Бер­гамо, където ще работят специалис­тите от Русия. 

Рус­кият президент Владимир Путин раз­говаря в събота с италиан­с­кия премиер Джузепе Конте и пот­върди, че Мос­ква е готова да предос­тави на Рим необ­ходимата помощ — по-специално пред­пазни кон­сумативи, мобилни ком­п­лекси за дезин­фек­ция на площи и превозни сред­с­тва, медицин­ско и друго оборуд­ване, също и лекар­ски екипи за прак­тическо съдейс­т­вие на италиан­с­ките медици в най-пострадалите райони, напомня ТАСС.

В понедел­ник воен­ното ведом­с­тво в Мос­ква съобщи, че в Италия са прех­вър­лени близо 100 руски военни медици и експерти-епидемиолози от минис­тер­с­т­вото, както и 8 екипа от лекари и обг­риж­ващ пер­сонал.

България

Икономика

Култура

НОЩ НА ЛИТЕРАТУРАТА 2020 В СОФИЯ

Съв­ременна литература, интересни места, извес­тни лица: такава е НОЩТА НА ЛИТЕРАТУРАТА, която запоз­нава широката пуб­лика с откъси от прои…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Пиронкова премина впечатляваща граница от 5 милиона долара

Пиронкова премина впечатляваща граница от 5 милиона долара

Цветана Пирон­кова вече премина границата от впечат­ляващите 5 милиона долара, спечелени от наг­радни фон­дове през професионал­ната си кариера. …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...