Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет13082020

Брой 153, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66157 BGN1 GBP = 2.16174 BGN1 CHF = 1.81853 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Иранският Съвет на пазителите отстрани хиляди кандидати за депутати

Иранският Съвет на пазителите отстрани хиляди кандидати за депутати

Иран­с­кият Съвет на пазителите, който следи за спаз­ването на кон­с­титуцията и упраж­нява над­зор върху кан­дидатите за избори, дис­к­валифицира хиляди души от учас­тие в пар­ламен­тар­ните избори през фев­руари, включително 90 нас­тоящи депутати, повечето от които са обвинени в коруп­ция, предаде АП. Говорител на Съвета заяви, че повечето депутати са били отх­вър­лени заради “финан­сови проб­леми“, с което се обоз­начават измамите и прис­вояването на дър­жавни сред­с­тва.

Съветът на пазителите се със­тои от висши духов­ници и юристи. Той може да дис­к­валифицира кан­дидати за изборни длъж­ности, ако прецени, че тех­ните въз­г­леди или поведение са несъв­мес­тими с теок­ратич­ната сис­тема на Иран. Половината от 12-те му членове се наз­начават от вър­хов­ния водач аятолах Али Хаменей.

Над 14 000 хиляди са се регис­т­рирали за кан­дидати в изборите. От тях са одоб­рени само 5000. От сегаш­ните 290 депутати 247 са се кан­дидатирали за нов ман­дат. Според рефор­матор­с­кия вес­т­ник “Етемад“ повечето от отх­вър­лените са рефор­матори и умерени кан­дидати и това означава, че изборите ще са на прак­тика вът­решен вот между хар­д­лай­нери.

Икономика

Експерти: Слънчев бряг никога не е бил толкова празен

Екс­перти: Слън­чев бряг никога не е бил тол­кова празен

Повечето хотели в Слън­чев бряг ще зат­ворят до 10 сеп­тем­ври заради лип­сата на чар­търи и туристи, които пред­почитат сеп­тем­ври и октом­ври за по…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...