Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 150, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6551 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81028 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Северна Корея е извършила изпитание на ракетен двигател

Северна Корея е извършила изпитание на ракетен двигател

На 7 декем­ври Северна Корея е извър­шила изпитание на ракетен двигател на полигона Сохе, заяви южнокорейс­кият минис­тър на отб­раната Джон Кьон-ду, цитиран от АП.

Сеул изразява дъл­бока заг­риженост от изпитанието на двигателя и неот­дав­наш­ното изс­т­рел­ване на балис­тична ракета в морето, се казва в съоб­щение на кан­целарията на минис­търа. Това е пър­вата официална вън­шна оценка на изпитанието, което Пхенян определи като “много важно“. Север­нокорейс­ката национална академия на отб­ранител­ните науки заяви, че то ще окаже “важно влияние върху промяната на стратегичес­ката позиция“ на КНДР.

Американ­с­ката дип­ломация се опитва от месеци да раз­реши кризата около север­нокорейс­ката ракетна прог­рама. Пхенян обаче иска Вашин­г­тон да нап­рави отс­тъпки до края на годината. Северна Корея е намек­вала, че може да се откаже от дип­ломацията и да се върне към изпитанията на ядрени оръжия и меж­дукон­тинен­тални балис­тични ракети, ако САЩ не спазят този срок, отбелязва АП. Според екс­перти Пхенян вероятно ще избере извеж­дане на сателит в Кос­моса вместо изпитание на меж­дукон­тинен­тална балис­тична ракета, защото може да продължи да се позовава на суверен­ното си право да раз­вива мирни кос­мически тех­нологии.

България

Икономика

Зърнопроизводителите вече кандидатстват за кредити с 2% лихва

Зър­ноп­роиз­водителите вече кан­дидат­с­т­ват за кредити с 2% лихва

Приемът е до 16 октомври, а изплащането на средствата - до 21 декември

Отворен е прием за нис­колих­вени кредити за произ­вод­с­тво на пшеница, Ре…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

За нат­ровените крави обез­щетения има, за отровителя на Марица – нула сан­к­ции!

А фермерите инвестират в чиста среда

Не знам как минис­т­рите в това правител­с­тво комуникират помежду си, но по отношение на огром­ния проб­лем с…

Прочети още:

Loading...