Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Рим отпуска общо 85 млн. евро за възстановяване на Венеция

Рим отпуска общо 85 млн. евро за възстановяване на Венеция

Рим отпуска общо 85 млн. евро за възстановяване на Венеция

Базиликата “Сан Марко“ бе наводнена за 6-и път за последните 1200 години

Италиан­с­ките власти ще отпус­нат допъл­нително 65 млн. евро за въз­с­тановяване на Венеция, която преживя опус­тошително навод­нение, предаде ТАСС.

В комюнике на минис­тер­с­т­вото на инф­рас­т­рук­турата и тран­с­порта в Рим се посочва, че 65 млн. евро ще бъдат отпус­нати за съх­ранение и защита на Венециан­с­ката лагуна.

От тях 46 млн. евро ще бъдат насочени за въз­с­тановяване на самия град. Тази сума е допъл­нение към вече предос­тавените 20 млн. евро.

Миналата сед­мица Венеция пос­т­рада от тежко навод­нение с най-високата водна вълна от половин век, чието рав­нище на 13 ноем­ври дос­тигна близо 190 см.

В резул­тат 80 процента от града останаха под вода, включително цен­т­рал­ния площад “Сан Марко“. Венециан­с­ките власти бяха принудени да обявят извън­редно положение.

Базиликата “Сан Марко“ във Венеция ще има нужда от милиони евро за рес­тав­рация, след като беше навод­нена за 6-и път за пос­лед­ните 1200 години.

Базиликата е била личен парак­лис на венециан­с­ките дожи по времето на Сред­новековието и Ренесанса.

Според екс­перти сега има опас­ност сол­ните крис­тал­чета, които са останали в мрамор­ните подове и мозай­ките на базиликата, след оттег­лянето на водата, да разядат повър­х­ността и да отс­лабят струк­турата на крип­тата, която под­държа кор­пуса на цър­к­вата.

Много от щетите ще могат да се видят само след няколко месеца, защото корозион­ният процес протича бавно, но неумолимо, казва Пиер­паоло Кам­пос­т­рини, ръководител на фон­дация “Фаб­ричерия”, която следи за под­дръж­ката и съх­ранението на базиликата, каза още, че цената на незабав­ното раз­чис­т­ване на храма ще е 5 млн. евро.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие