Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Ердоган: Целта на нашата операция е да превземем Кобане и Хасака

Ердоган: Целта на нашата операция е да превземем Кобане и Хасака

Ердоган: Целта на нашата операция е да превземем Кобане и Хасака

Пентагонът изтегля до 1000 свои войници от Северна Сирия

“Целта на тран­с­г­ранич­ната операция “Извор на мира“ на тур­с­ката армия в Североиз­точна Сирия е да установи кон­т­рол над градовете Кобане и Хасака. Затова нашата армия ще нав­лезе до 3035 км. в дъл­бочина. След като изпъл­ним тези задачи, това ще означава, че воен­ната операция е пос­тиг­нала целите си и ще прик­лючи“.

Това заяви тур­с­кият президент Реджеп Ердоган в Истан­бул на прес­кон­ферен­ция, на която даде инфор­мация за воен­ната операция, предаде БТА. Според Ердоган досега тур­с­ката армия е установила кон­т­рол над територия от 109 кв. км.

Ердоган привет­с­тва съоб­щението на Пен­тагона, че САЩ ще изтег­лят до 1000 свои вой­ници от Северна Сирия. Това е положителна стъпка, заяви Ердоган.

След като тур­с­ките въоръжени сили взеха под кон­т­рол Тал Абияд и Рас ал Айн в рам­ките на операция “Извор на мира“, пред­п­риета за прочис­т­ване на района на изток от река Ефрат от терорис­тични организации, тур­ски чер­вени барети и коман­доси са започ­нали да се прид­виж­ват към Ман­бидж, съоб­щава тур­с­кият телевизионен канал НТВ.

Телевизията отбелязва, че както и при предиш­ните тур­ски операции в Северна Сирия — “Ефрат­ски щит“ и “Мас­линова клонка“, силите на сирийс­кия режим са нап­равили план за прид­виж­ване към Ман­бидж и при операция “Извор на мира“.

Тур­ция отдавна под­чер­тава, че е срещу подобна въз­мож­ност, припомня НТВ и цитира тур­с­кия президент Ердоган, който заяви днес преди да отпътува за Азер­байджан: “По въп­роса за Ман­бидж ние сме във фазата на прилагане на нашето решение“.

Меж­дув­леменно силите на сирийс­кия режим са се приб­лижили до границата с Тур­ция. Издигайки сирийски знамена и заобиколени от жители, дошли да привет­с­т­ват прис­тигането им, сирийс­ките сили са се раз­положили в периферията на Тел Тамер, на юг от пог­ранич­ния град Рас ал Айн, където се водят сражения.

Сирийс­ката дър­жавна аген­ция САНА пот­върди прис­тигането на “части на сирийс­ката араб­ска армия“ в селището Тел Тамер, на около 30 км от Рас ал Айн.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...