Лидерът на “Лига“ Салвини призова за предсрочни избори в Италия

Лидерът на “Лига“ Салвини призова за предсрочни избори в Италия

Преходният кабинет ще трябва да избегне повишение на данък ДДС

Лидерът на пар­тия “Лига“ Матео Сал­вини призова за пред­с­рочни избори в Италия и повика своите депутати да се явят днес в Рим въп­реки вакан­цията, съобщи АФП

.В петък Сал­вини внесе вот на недоверие срещу правител­с­т­вото, със­тавено от неговата пар­тия “Лига” и популис­т­кото движение “5 звезди“ на Луи­джи ди Майо.

Планът на Сал­вини е да предиз­вика пред­с­рочен вот през октом­ври и да зас­тане начело на новото италиан­ско правител­с­тво. Този план среща опозиция от страна на пар­тиите, от чиято под­к­репа Сал­вини има нужда, за да мине вота на недоверие.

Бив­шият премиер Матео Ренци пред­ложи на всички политически сили да се обединят зад “инс­титуционално“ правител­с­т­вото. Така, по думите му, Италия ще бъде спасена от “екс­т­ремис­тки“ уклон и ще бъдат под­гот­вени избори, без да се бърза.

Според Ренци, който бе начело на италиан­с­кото правител­с­тво от фев­руари 2014 г. до декем­ври 2016 г., “би било лудост да се гласува още през есента”, както поиска лидерът на край­нодяс­ната пар­тия “Лига“ Сал­вини, предиз­вик­вайки миналия чет­вър­тък раз­падане на управ­ляващата коалиция, съз­дадена преди 14 месеца заедно с антисис­тем­ното Движение “5 звезди“.

Ренци заяви в интервю за “Кориере дела Сера“, че пър­вата задача на този преходен кабинет ще бъде да намери 23 млрд. евро, за да избегне повишение на данък ДДС, което трябва да влезе в сила от януари. Ренци, който все още има силно влияние в Демок­ратичес­ката пар­тия, под­к­репи и движението “5 звезди“ за законодател­с­тво, което да намали броя на депутатите и сенаторите до 345.

В момента в Дол­ната камарата на италиан­с­кия пар­ламент има 630 депутати, а сенаторите са 315.

И докато това се случва, Сал­вини води своеоб­разна предиз­борна кам­пания по плажовете. Облечен по бан­ски, той се радва на вниманието на плажуващите италианци, които се редяха на опашка да си нап­равят снимки със сил­ния на деня. Но Сал­вини беше пос­рещ­нат с протест при прис­тигането му в Катания на о. Сицилия. Избух­наха и сблъсъци пред кмет­с­т­вото, където Сал­вини имаше среща.