Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб26092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Анджей Дуда иска засилване на американското военно присъствие в Полша

Анджей Дуда иска засилване на американското военно присъствие в Полша

Анджей Дуда иска засилване на американското военно присъствие в Полша

Преговорите по подялбата на разходите за нова инфраструктура остават отворени

“Полша ще обяви тази сед­мица споразумение със САЩ за укреп­ване на американ­с­кото военно присъс­т­вие в страната — с повече войски, коман­дни и логис­тични способ­ности. Това все още не е отделен голям “Форт Тръмп“ — идеята за огромна военна база, лан­сирана от Вар­шава миналата година, каза пол­с­кият президент Анджей Дуда в интервю за Рой­терс в навечерието на пред­с­тоящото си посещение в САЩ, започ­ващо днес.

При миналото си посещение зад океана през сеп­тем­ври м.г. той пред­ложи да бъде изг­радена в неговата страна нова голяма военна база, носеща името на президента Доналд Тръмп, и дори обеща 2 млрд. долара финан­сиране за съз­даването й.

Националис­тичес­кото правител­с­тво на кон­сер­ватив­ната пар­тия “Право и справед­ливост“ (ПиС), дошло на власт през 2015 г., нас­тоява за по-силно американ­ско военно присъс­т­вие в Полша, което да служи като бариера пред потен­циална агресия от Русия. САЩ вече имат войски в Полша съг­ласно споразумение от 2016 г. между Вар­шава. Според Дуда досегаш­ното американ­ско военно присъс­т­вие в Полша е само “проуч­вателен период“. “Днес говорим за засил­ване на това присъс­т­вие и преминаването към втора фаза, — казва той в интер­вюто. — Става дума за увеличение както количес­т­вено, така и качес­т­вено.“ И добавя, че сред обсъж­даните идеи е и изг­раж­дането на писта за дронове.

По време на пред­с­тоящата визита в Белия дом ще бъде оповес­тено политическо споразумение, а тех­ничес­ките преговори ще продъл­жат, каза пред репор­тери във Вар­шава помощ­никът на президента Кшищоф Шчер­ски, цитиран от Рой­терс. По-рано служители казаха пред аген­цията, че остават раз­ног­ласия кой точно и за какво ще плаща. Полша не желаела да финан­сира повечето раз­ходи за изд­ръж­ката на пер­сонала на една нова база. Дуда каза, че преговорите по подял­бата на раз­ходите остават отворени. “За нас е очевидно, че ако нашата сигур­ност бъде укрепена, то тогава ние абсолютно ще учас­т­ваме в раз­ходите. Процен­тите са в процес на обсъж­дане и все още пред­мет на спор“, каза той.

Говорейки за процесите в ЕС след изборите за Европар­ламент, Дуда каза, че в ЕС трябва отново да бъдат отворени за дис­кусия основополагащите договори, за да бъде променен балан­сът на властта в Брюк­сел. Тези промени трябва да включ­ват даване на повече пъл­номощия върху цялос­т­ната политика на съвета на национал­ните правител­с­тва и на Европейс­кия пар­ламент за сметка на прерогативите по вземане на решения на Европейс­ката комисия, под­черта той.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...