Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) В света има само един Китай, Тайван е неделима част от него, а правителството на КНР е единственото законно за цял Китай

В света има само един Китай, Тайван е неделима част от него, а правителството на КНР е единственото законно за цял Китай

На 10 август бе пуб­ликувана „Бяла книга за тай­ван­с­кия въп­рос и обединението на Китай в новата епоха“, в която се казва, че китайс­ките дела ще се решават от самите китайци. Това изп­рати ясен сиг­нал: Тай­ван­с­кият въп­рос е вът­решна работа на Китай, която засяга неговите основни интереси и национални чув­с­тва и няма да бъде допус­нато вън­шни сили да се намес­ват в него.

Много чужди медии отбеляз­ват, че преди пуб­ликуването на бялата книга, посещението на пред­седател­ката на Камарата на пред­с­тавителите на Кон­г­реса на САЩ Нанси Пелоси в Тай­ван е довело до изос­т­ряне на ситуацията в района и засил­ване на кон­ф­ликта между Пекин и Вашин­г­тон. На фона на това, Китай пуб­ликува бялата книга, която пред­с­тавя причините за въз­ник­ването на тай­ван­с­кия въп­рос, пер­с­пек­тивите за реализиране на мир­ното обединение на прин­ципа „една дър­жава, две сис­теми“. Това не само е силна кон­т­рамярка на посещението на Пелоси в Тай­ван, но и показва общата стратегия на Китай за раз­решаване на тай­ван­с­кия въп­рос в новата епоха, както и внася положителна енер­гия за прос­перитета и стабил­ността в Азиатско-тихоокеанския регион и света.

Каква пред­с­тав­лява прин­ципът за „един Китай“? Отговорът е нед­вус­мис­лен: В света има само един Китай, Тай­ван е неделима част от територията му, а правител­с­т­вото на КНР е един­с­т­веното законно правител­с­тво, пред­с­тав­ляващо цял Китай. Този прин­цип е политичес­ката основа, върху която се градят отношенията на Китай с останалите страни. В Дек­ларацията от Кайро (1943) и Пот­с­дам­с­ката дек­ларация (1945) е посочено, че Китай притежава суверенитета над територията на Тай­ван. През 1971 г. сесията на Общото съб­рание на ООН прие Резолюция № 2758, пот­вър­ж­даваща прин­ципа за „един Китай“. Относно посещението на Пелоси в Тай­ван, над 170 дър­жави и няколко меж­дународни организации вече под­к­репиха китайс­ката позиция и прин­ципа за „един Китай“, което показва, че историята и прав­ните факти по тай­ван­с­кия въп­рос са ясни.

Под ръковод­с­т­вото на ККП, милиар­д­ният китайски народ се стреми към мирно обединение, но никога няма да се примири със сепаратизма. Китай­ците не само притежават силна решимост, твърда воля и способ­ност за защита на дър­жав­ния си суверенитет и териториална цялост, но и стратегическа мъд­рост и смелост да планират обединението на родината.

България

Икономика

11 стъпки за съживяване на социалната държава

11 стъпки за съживяване на социалната държава

Досега никое управ­ляващо мнозин­с­тво не намери време, желание и воля да ги изпълни,за да се отлас­нем от дъното на ЕС по доходи и неравен­с­тво …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Бъл­гар­с­кият бас­кет­болен национал Алек­сан­дър Везен­ков и клуб­ният му отбор Олим­пиакос спечелиха Супер­купата на Гър­ция за 2022 година. Олим­пиак…

Прочети още:

Loading...

Земеделие