Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Си Дзинпин: Уверени сме във възстановяването на Североизточен Китай

Си Дзинпин: Уверени сме във възстановяването на Североизточен Китай

Си Дзинпин: Уверени сме във възстановяването на Североизточен Китай

Китайс­кият пред­седател Си Дзин­пин, който е на работна инс­пек­ция в гр. Дзин­джоу, провин­ция Ляонин, Североиз­точен Китай, посети гор­с­кия парк Дунху в града. Китайс­кият лидер раз­говаря с мес­т­ните жители, като посочи, че модер­низацията с китайски специфики е обща модер­низация на всички китайци — тя не се със­редоточава върху определена мал­цин­с­т­вена група, а е насочена към целия китайски народ. От 18-ия кон­г­рес на ККП насам цен­т­рал­ното правител­с­тво въвежда стратегия за въз­с­тановяване на Североиз­точен Китай.

Основ­ната задача беше ускоряване регулирането на индус­т­риал­ната струк­тура в района с цел да се отговори на изис­к­ванията от реформи и раз­витие през новата епоха. Си Дзин­пин изрази пълна увереност за икономичес­кото възоб­новяване на североиз­точ­ния регион на страната.

Пар­кът Дунху е раз­положен в източ­ната част на Дзин­джоу и е с обща площ от 117,5 хек­тара. Преди години мяс­тото беше извес­тено със замър­сената си околна среда, като дори бе наричано „гнилите гори“. Благодарение на политиките за управ­ление на окол­ната среда в района, пар­кът вече се е превър­нал в дес­тинация за активен отдих и спорт на мес­т­ните граж­дани.

България

Икономика

11 стъпки за съживяване на социалната държава

11 стъпки за съживяване на социалната държава

Досега никое управ­ляващо мнозин­с­тво не намери време, желание и воля да ги изпълни,за да се отлас­нем от дъното на ЕС по доходи и неравен­с­тво …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Бъл­гар­с­кият бас­кет­болен национал Алек­сан­дър Везен­ков и клуб­ният му отбор Олим­пиакос спечелиха Супер­купата на Гър­ция за 2022 година. Олим­пиак…

Прочети още:

Loading...

Земеделие