Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 120, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2)

Индия с оптимистични данни за COVID-19

Индия съобщи днес за 58 419 нови случая с коронавирус за пос­лед­ното денонощие, което е най-малкият дневен прираст от близо три месеца, предаде Рой­терс. За периода в страната са починали 1576 души с диаг­ноза Ковид-19. Общият брой на заразените е дос­тиг­нал 29,9 милиона, а смър­т­ните случаи, свър­зани с Ковид-19, са 386 713 досега, сочат данни на индийс­кото минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването.

Куба раз­работва своя вак­сина

Раз­работ­ваната в Куба вак­сина срещу Ковид-19 “Соберана 2“ е показала ефек­тив­ност от 62 на сто при пос­тавени две от ней­ните три дози. Това съобщи снощи дър­жав­ната кор­порация “БиоКубаФарма“, като се позова на данни от нап­ред­нала фаза на клинич­ните изпит­вания, предаде Рой­терс. Куба, която от десетилетия раз­полага с авторитетен…

Прочети още…

Русия и САЩ връщат посланиците си на местонзанчанието им

Русия и САЩ връщат посланиците си на местонзанчанието им

Рус­кият пос­ланик в САЩ Анатолий Антонов заминава за Вашин­г­тон, инфор­мира ТАСС, позовавайки се на източ­ник, предава БГНЕС. “Пос­ланикът ще прис­тига в в щатите днес и в понедел­ник сут­ринта, той вече ще бъде на работ­ното си място“, каза източ­никът на аген­цията.

Руско-американските отношения ескалираха след високопос­тавено интервю, в което Бай­дън заяви, че рус­кото ръковод­с­тво ще трябва да “плати цената“ за опитите на Мос­ква за намеса в американ­с­ките избори. Освен това шефът на Белия дом отговори…

Прочети още…

Твърдолинейният Ебрахим Раиси е новият президент на Иран

Твърдолинейният Ебрахим Раиси е новият президент на Иран

Специалистът по ислямско право е ярък критик на Запада и Израел

Хар­д­лай­нерът Ебрахим Раиси спечели 62% от гласовете на избирателите, сочат пър­воначал­ните данни от преб­рояването на бюлетините, съобщи БГНЕС в събота.

Нас­тоящият умерен президент Хасан Рухани заяви по-рано, че вече има победител, без да назове името на Раиси.

“Поз­д­равявам хората за избора им“, каза Рухани. “Официал­ните ми поз­д­рав­ления ще дой­дат по-късно, но знаем кой е получил дос­татъчно гласове на тези избори и кой е изб­ран“…

Прочети още…

Страх и дързост в един флакон

На европей­ците им остава да се надяват на повече фан­тазия у онези военни чинов­ници, които измис­лят имена на ученията. Множес­тво от тези имена предиз­вик­ват недоумение. Така нап­ример мащаб­ните маневри на НАТО, които проверяват способ­нос­тите на американ­с­ката армия да се прех­върля и раз­полага бързо на европейска територия бяха наречени Steadfast Defender (“Твърд защит­ник“). Това наз­вание, все пак, звучи по-добре от Resolute Support (“Решителна под­к­репа“), както се каз­ваше операцията на НАТО в…

Прочети още…

Орбан призова: Озаптете Брюксел!

Орбан призова: Озаптете Брюксел!

Премиерът на Унгария Вик­тор Орбан призова вчера за ограничаване на пъл­номощията на Европейс­кия пар­ламент, предаде БТА, цитирайки ДПА.

По думите му пар­ламен­тите на 27-те страни членки на ЕС трябва да раз­полагат с правото да прек­ратяват законодателни процеси в европар­ламента, ако преценят, че те нарушават национал­ните ком­петен­ции. “Пар­ламен­тът на ЕС е доказал, че е задънена улица що се отнася до критериите за европейска демок­рация“, каза Орбан в реч в Будапеща.

Речта беше по повод Деня на…

Прочети още…

Със санкции “признават“ Съюзната държава

Русофобите ускоряват интеграцията между Русия и Беларус

Евросъюзът раз­г­лежда еднов­ременно чет­върти и пети пакет от сан­к­ции срещу Беларус. В раз­гара на обсъж­дането е въп­росът какви да са сан­к­циите, че да ударят по-болезнено по “пос­лед­ната дик­татура в Европа“. Най-яростните политици призовават за сан­к­ции срещу газоп­роводите “Ямал-Европа“ и “Северен поток-2“, които, както е извес­тно, са на “Газ­п­ром“ и нямат нищо общо с Беларус. Така, без да съз­нават това, те приз­нават Русия и Беларус като една…

Прочети още…

„Политико”: Вашингтон замрази военна помощ за 100 милиона долара за Украйна

Админис­т­рацията на Джо Бай­дън е зам­разила плана за дос­тавка на Украйна на смър­тоносно оръжие, който тряб­ваше да бъде реализиран в отговор на агресив­ното прид­виж­ване на рус­ките войски по границата, пише Politico, позовавайки се на свои източ­ници. Както отбелязва списанието, Белият дом е спрял тази инициатива на фона на изтег­лянето на рус­ката група от границата с Ущрайна, както и срещата на върха в Женева, но е готов да изп­рати помощ във въз­можно най-кратки срокове в случай на изос­т­ряне на…

Прочети още…

Сергей Рябков: Не можем да вярваме на Запада, след като ни излъга за разширяването на НАТО на изток

Сергей Рябков: Не можем да вярваме на Запада, след като ни излъга за разширяването на НАТО на изток

Консултациите между Москва и Вашингтон започват в най-скоро време, заяви руският заместник-външен министър пред БНР

Сер­гей Ряб­ков е роден през 1960 г. в Санкт Петер­бург. Завър­шил е МГИМО в Мос­ква и от 1982 г. е на дип­ломатическа работа. Владее анг­лийски и дат­ски език. Бил е съветник-посланик в Посол­с­т­вото на Рус­шия в САЩ, дирек­тор на Депар­тамент „Общоев­ропейско сът­руд­ничес­тво”, а от 2008 г. е замес­т­ник на рус­кия вън­шен минис­тър Сер­гей Лав­ров.

Договорените между президен­тите Владимир Путин…

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Спорт

Земеделие