Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря27012021

Брой 18, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2)

Новото правителство на Естония за пръв ще се ръководи от жена

Новото правителство на Естония за пръв ще се ръководи от жена

Новото двупар­тийно коалиционно правител­с­тво на Естония встъпи в длъж­ност, предаде АП.

За първи път премиер на бал­тийс­ката страна, която си върна независимостта през 1991 г., е жена.

Това е 43-годишната адвокатка Кая Калас, която е била европейски депутат.

Ръководената от Калас дес­ноцен­т­рис­тка Пар­тия на рефор­мите и Цен­т­рис­т­ката пар­тия на Естония, двете най-големи политически пар­тии в страната, се споразумяха в неделя да със­тавят правител­с­тво, след като този месец предиш­ният кабинет на премиера Юри Ратас се раз­падна след коруп­ционен скан­дал.

Всяка от двете пар­тии има по 7 минис­тер­с­тва, отделно от премиер­с­кия пост на Калас. Правител­с­т­вото раз­полага с дос­татъчно голямо мнозин­с­тво в 101-членния пар­ламент.

Две от ключовите…

Прочети още…

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Комисията по вън­шни работи към Сената на САЩ одобри номинацията на ветерана дип­ломат Антъни Блин­кън за дър­жавен сек­ретар, съобщи Рой­терс.

Комисията гласува в под­к­репа на номинирания от президента Джо Бай­дън за поста с 15 срещу 3 гласа. Това отваря пътя към раз­г­леж­дането на кан­дидатурата му на пленарно заседание на Сената, което може да стане тази сед­мица.

Сенатор Боб Менен­дес, водещият демок­рат в комисията, изрази надежда, че гор­ната камара на американ­с­кия Кон­г­рес може да утвърди Блин­кън…

Прочети още…

Десетки хиляди жители на Австралия излизат да протестират срещу националния празник

Десетки хиляди жители на Австралия излизат да протестират срещу националния празник

Коренното население днес е много по-малко от колонизаторите

Десетки хиляди авс­т­ралийци излязоха, въп­реки мер­ките заради коронавируса, да протес­тират срещу национал­ния праз­ник, който чес­тва прис­тигането в Авс­т­ралия на пър­вите британ­ски засел­ници през 1788 г. и който те смятат за обида за корен­ното население, предаде АФП.

За мнозина авс­т­ралийци отбеляз­ваният на 26 януари — Ден на Авс­т­ралия — напомня за потис­кането на мес­т­ните народи. Те нас­тояват влас­тите да прераз­г­ледат въп­роса за…

Прочети още…

България

Икономика

Пандемията удари богатите ни градове

Пандемията удари богатите ни градове

Пан­демията от коронавирус удари най-силно най-богатите ни градове. Това е един от изводите на Инс­титута за пазарна икономика, който за девет…

Прочети още:

Loading...

Култура

Татяна Харизанова търси тишината

В галерия „Средец“ на Минис­тер­с­тво на кул­турата се пред­с­тавя пър­вата за тази година изложба на худож­нич­ката Татяна Харизанова. Екс­позицията …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Време е младите бъл­гар­ски фут­болисти да спрат да духат супата заради Бонго от Конго, заяви членът на Изпъл­кома на род­ната цен­т­рала

Членът на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...