Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 128, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Станимир Стоилов: Стремим се да бъдем като Лудогорец

Станимир Стоилов: Стремим се да бъдем като Лудогорец

Станимир Стоилов: Стремим се да бъдем като Лудогорец

Нещата, които се случват в българския футбол са прекалено примитивни, заяви треньорът на Левски

Треньорът на Лев­ски Станимир Стоилов говори преди пред­с­тоящото в неделя от 17 часа дерби с ЦСКА за Купата на Бъл­гария. Мъри не пропусна да комен­тира със­тоянието и отношенията в бъл­гар­с­кия фут­бол, определяйки ги като “примитивни“. „Купата през 1991 година ми беше първи трофей и оттам ми стар­тира кариерата със синия екип. Сега отборът се пред­с­тавя на прилично ниво. Пътят, по който вър­вим е дълъг и сложен. Големите ми страхове първо бяха и са да спасим Лев­ски от финан­сов фалит. После трябва отборът да играе добре и да държи ниво, което да радва хората и те да се вър­нат на стадиона и с тях­ната помощ да вър­вим нап­ред. Двете неща са по-важни – отборът да се стабилизира и да се спасим финан­сово“, заяви Стоилов.

Лев­ски се връща към корените си. Основан е от група лев­с­кари. Дълго време е издър­жан от група хора. С новата инициатива хората ще помагат финан­сово и ще имат мнение по това кой да ръководи любимия отбор. Начинание, което започ­нахме с отк­рити лица. Ако се провалим, се проваляме всички. Ако Лев­ски нямаше тези задъл­жения, които има, клубът може да се издържа първо от спон­сора, а и от феновете. С тези сред­с­тва ще е дос­татъчно Лев­ски да същес­т­вува на добро ниво в Бъл­гария. Моделът „бащица“ не е тол­кова лош, но бащиците на случиха на хората, които да им раз­виват клуба. Тези сред­с­тва, които се насоч­ваха, отиваха в неп­равилни решения и дейс­т­вия. Пър­вите ми големи пос­тижения, които нап­равихме бе в модела „бащица“ на Тодор Бат­ков“, допълни треньорът.

Стоилов бе попитан и за това каква промяна има в бъл­гар­с­кия фут­бол в пос­лед­ните 13 години, когато той не бе част от него. „За съжаление не мога да бъда лас­кателен към този период, в които ме нямаше. Има изчис­т­ване на колегиал­ност между клубовете, между играчи и треньори. Условията и материал­ната база са твърде далеч от средно-европейския фут­бол. Където и да пог­лед­нем около нас срав­няваме първобитно-общинския строй и 21 век. Даже Северна Македония има стадион, на който се игра Супер­купата на Европа. Лудогорец е един­с­т­веният, който на 90% е завър­шен проекта като инвес­тиции, начин на работа, база. Към това трябва да се стремим. Рас­тежът на Лудогорец е защото двата гранда изос­таваме“, каза Мъри.

Нещата, които се случ­ват в бъл­гар­с­кия фут­бол са прекалено примитивни. Ние все още не искаме да се променяме, да тър­сим дис­кусия. Когато се пред­ложи нещо ново, пър­вото отрицание… Отговорът е „не“, „не може“, „не става“ и всеки ти казва как няма да стане, а никой не казва как ще стане и не иска да дис­кутира положител­ното. Имаше случаи, в които играхме в блата и ледове, но, за да си получим зап­латата и премията и да угодим на някой олигарх или някой соб­с­т­веник на клуб, мачът се провеж­даше. Ние си получавахме зап­латите, за да играем хокей на лед. В Бъл­гария продъл­жава едно точ­когон­с­тво и примитив­ност в мис­ленето и затова не искам да учас­т­вам в тези неща. Искам да спасим Лев­ски и да го нап­равим да играем по-добър фут­бол. Ако го нап­равим фут­болен оазис ще бъда доволен. В предиш­ния ми прес­той в Лев­ски, когато бях треньор ние бяхме съз­дали фут­болен оазис, който се над­г­раж­даше ежед­невно. Резул­татите, съз­даването на играчи. Показахме наг­ледно как могат да се печелят пари. Този проект спечели над 25 млн. лева чиста печалба за тези 4 години. Всички имаха много добри намерения, но недос­татъчно знания “, спомня си Стоилов.

Аз казах, че не искам моите играчи да ме обичат. Могат да ме мразят. Те са тук, за да защитават цветовете на Лев­ски. Лев­ски е клуб, в който има цен­ности. Аз съм тук, за да съб­людавам за лев­с­кар­с­ките цен­ности. На терена искам да играят гордо, не съм казал да побеж­дават всеки мач. Ако те не спаз­ват тези неща, естес­т­вено, че ще ме мразят. Ако спаз­ват и дой­дат резул­татите, всички ще се обичаме. Нямам притес­нения, ако ме мразят“, разясни Станимир Стоилов.

България

Икономика

Loading...

Култура

Отличиха балета на Старозагорската опера като „Балетна трупа на годината“

Балетът на Дър­жавна опера-Стара Загора бе отличен за „Балетна трупа на годината“. Това стана на официална церемония на професионал­ната танцо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Присъединяването на Швеция и Финландия към НАТО не безпокои Русия, но ще има отговор

„По отношение на Фин­лан­дия и Швеция, ние нямаме проб­леми с тях, как­вито, за съжаление, имаме с Украйна. С тях нямаме териториални спорове. Н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

1 млн. тона жито по-малко в хамбарите това лято

1 млн. тона жито по-малко в хамбарите това лято

При откриване на жътвата властта се изхвърли, че ще се приберат рекордните 7,3 млн. т хлебно зърно

След като в редица региони от страната жът…

Прочети още:

Loading...