Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 120, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Борислав Михайлов беше принуден да подаде оставка, разкри Йордан Лечков

Вицеп­резиден­тът на БФС Йор­дан Леч­ков атакува Димитър Бер­батов при гос­туването си в bTV. Както е извес­тно, след изненад­ващото зав­ръщане на Борис­лав Михай­лов беше отменен извън­ред­ният кон­г­рес за избор на президент на фут­бол­ната ни цен­т­рала. Един от кан­дидатите за поста е Бер­батов, като той обяви старта на кам­панията си 24 часа преди оттег­лянето на остав­ката от страна на леген­дар­ния вратар. “Чисто стечение на обс­тоятел­с­т­вата. Ако сега имаше кон­г­рес, нямаше да бъде валиден. Моля ви, когато каз­вам нещата, да ги следите, да ги прос­ледявате. И ще видите от пър­вия ден какво съм казал“, обърна се Леч­ков към водещите.

“Пожелавам успех на Бер­батов, млади хора са, бъдещето е пред тях. Нищо лошо няма да кажа. Само бих ги попитал в коя цър­ква първо се прек­ръс­тиха? При кого ходиха за под­к­репа, защото аз знам? И няма нищо лошо. Какъв админис­т­ративен опит имат“, чуди се Леч­ков.

Водещите нас­тоятелно го питаха при кого Бер­батов е ходил за под­к­репа, но Леч­ков отказа да каже това, което твърди, че знае: “Ходили са при раз­лични хора за под­к­репа. Нека те да кажат.“

“Когато някой иска нещо, трябва да излезе с прог­рама. През тези 558 дни се изредиха тол­кова много имена за кан­дидати. Повечето хора са от бив­шия Изпъл­ком или от сегаш­ния. Намираме кусур на фут­бола, а ако пог­лед­нете кой седи от едната страна… Упрек­нете ме мен в зависимост. Дос­татъчно неща казах. Нищо не подозирам, аз съм наясно. От пър­вия ден каз­вам, че президен­тът се казва Борис­лав Михай­лов. Всичко друго са врели-некипели“, добави Леч­ков.

Вицеп­резиден­тът на БФС хвърли голяма бомба, твър­дейки, че са щели да се случат “страшни неща“, ако Борис­лав Михай­лов не беше подал оставка преди година и половина. Бив­шият кмет на Сливен обясни как колегата му е бил принуден да се оттегли от управ­лението на фут­бол­ната ни цен­т­рала под натиск от страна на Бойко Борисов. “Още тогава Михаил Касабов беше неп­равилно вписан. Има си правила, които трябва да се спаз­ват. Беше неп­равилно поис­кана остав­ката на Михай­лов и неп­равилно подадена. Случи се след политически натиск. Това беше вмешател­с­тво в една независима организация, как­вато е БФС“, каза в студиото Йор­дан Леч­ков.

“Натис­кът беше от премиера, то беше видно — излезе и призова Михай­лов да си подаде остав­ката. Заради това той си я подаде, за да не стават страшни неща. Щяхме да бъдем наказани, защото това е вмешател­с­тво в независима организация. ФИФА и УЕФА можеха да ни извадят от всички със­тезания — и национал­ните ни отбори и клубовете. На всички меж­дународни нива щяха да ни извадят. Имаше индикации, че това може да се случи. Ето, това е нещо ново, което научавате сега от мен“, обяви Леч­ков.

Той обясни, че със­тоянието на национал­ния отбор е лошо, тъй като няма силно пър­вен­с­тво и раз­вит детско-юношески фут­бол. “Пропуски има. Хората, които пратиха под­к­репа към Борис­лав Михай­лов, казаха — всичко е наред, но национал­ният отбор не върви, за който отговарях аз. Нека да бъдем корек­тни. Фут­болис­тите се под­гот­вят в клубовете, а не в национал­ния отбор. Сменихме поне десет треньори, все извес­тни имена. Не ми е приятно да увол­нявам Петър Хуб­чев, Красимир Балъков, Христо Стоич­ков, Лотар Матеус. На треньорите, които са идвали, ние им предос­тавяме въз­мож­ност. Къде е тях­ната отговор­ност? Ние нямаме силно вът­решно пър­вен­с­тво, нямаме добри фут­болисти, които да играят в чуж­бина, да бъдат водещи фигури в национал­ния тим. Заедно с Балъков нап­равихме прог­рама за детско-юношески фут­бол, съв­мес­тно с дър­жавата. Фут­болът няма как да не бъде отражение на нашето ежед­невие. Нямаме силни Лев­ски и ЦСКА. Тряб­ваше да бъдем по-настоятелни в работата с дър­жавата. Ако тя отказва, това не е сериозно. Общините трябва да са самос­тоятелни, да има промяна в закона за финан­сирането на спорта“, каза още Йор­дан Леч­ков.

България

Икономика

Култура

Свят

Песков: Срещата на върха Русия - САЩ мина “по-скоро със знак плюс“

Песков: Срещата на върха Русия - САЩ мина “по-скоро със знак плюс“

Диалогът за стратегическата стабилност е въпрос на седмици

Русия и САЩ осъз­нават, че трябва час по-скоро да започ­нат преговори за стратегичес…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...