Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Симеон Славчев търка пейката в Левски, заради пари

Симеон Славчев търка пейката в Левски, заради пари

Един от най-опитните фут­болисти Симеон Слав­чев пак започна да търка пей­ката. Според БЛИЦ хал­фът отказва да под­пише анекс за намаляване на зап­латата му. Припом­няме, че Слав­чев взимаше преди време огром­ните за род­ните стан­дарти 22 000 евро месечно. През миналата година Симеон се съг­ласи финан­совото му въз­наг­раж­дение да бъде свито до 10 000 лева, като това споразумение важеше до 1 януари.

Нас­коро соб­с­т­веникът наЛев­ски Наско Сираков започна нови преговори с играчите за поредно намаляване на парите им. Пред­ложението към Слав­чев е било същото – зап­латата му пак да бъде свита от 22 000 евро на 10 000 лева. Хал­фът обаче този път е пос­тавил условие. Съг­ласен е, но ако взима учас­тие поне в 70% от официал­ните мачове на Лев­ски. Засега изг­лежда договорка не е пос­тиг­ната и Слав­чев отново е резерв, като дори не попадна в групата за двубоя срещу ЦСКА 1948.

България

Икономика

Loading...

Култура

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...