Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Борисов натрупал дълг от 5,5 млрд. лева

Борисов натрупал дълг от 5,5 млрд. лева

Борисов натрупал дълг от 5,5 млрд. лева

България е преминала от бюджетен излишък към дефицит през 2020 г.

Бюджетът за миналата година, когато на власт бе правител­с­т­вото на Бойко Борисов, е завър­шил с дефицит в раз­мер на 4,78 млрд. лв. (4% от БВП). Това показва рязка промяна във финан­сите на дър­жавата, след като през 2019 г. хаз­ната беше на плюс от 2,551 млрд. лева, показ­ват окон­чателни данни на Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ), пуб­ликувани вчера. В същото време дър­жав­ният дълг за 2020 г. се е увеличил до 29,602 млрд. лв. За срав­нение, през предиш­ната година дър­жав­ният дълг беше в раз­мер на 24,085 млрд. лева, или с 5,5 млрд. лв. по-малко. Дефицитът в под­сек­тор „Цен­т­рално управ­ление“ е в раз­мер на 5,284 млрд. лв., или 4,4% от БВП. Под­сек­тор „Мес­тно управ­ление“ е реализирал излишък от 339 млн. лв., а под­сек­тор „Социал­ноосигурителни фон­дове“ е реализирал излишък от 165 млн. лева. Дан­ните на НСИ показ­ват, че брут­ният вът­решен продукт на Бъл­гария се е понижил през 2020 г., която беше пър­вата цяла година в условията на пан­демия, до 119,951 млрд. лв. През 2019 г. той беше в раз­мер на 120,395 млрд. лв.

България

Икономика

Бизнесът поиска за декември помощ за скъпия ток от 190 лева за мегаватчас

Бизнесът поиска за декември помощ за скъпия ток от 190 лева за мегаватчас

Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария /АИКБ/ пред­лага да се изпол­зва съз­даденият вече механизъм за ком­пен­сиране на високите цени н…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Още играчи отпадат от сметките на треньора до края на 2021 година

След равен­с­т­вото с Пирин в Благоев­г­рад (1:1) ЦСКА и треньорът Стойчо Мл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Фран­циск завърши вчера 3-дневното посещение в Гър­ция с пос­лания за съп­ричас­т­ност към съд­бата на бежан­ците и хората, под­ложени на страда…

Прочети още:

Loading...

Земеделие