Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Цените ще растат, заяви френският финансов министър

Цените ще растат, заяви френският финансов министър

Цените на горивата, енер­гията и стоките ще продъл­жат да рас­тат и през 2022 г., заяви френ­с­кият финан­сов минис­тър Бруно льо Мер. “Мнозина продъл­жават да твър­дят, че увеличението на цените е временно. Но всичко зависи от това какво се има пред­вид под тази дума. Лично аз не виж­дам никакви пер­с­пек­тиви за подоб­ряване на положението до края на 2022 г.“, каза минис­търът. По време на речта си той обясни, че покач­ването на цените е свър­зано с недос­тиг на стомана, алуминий, дър­вен материал, пет­ролни продукти и газ. Отговаряйки на множес­тво въп­роси за въз­мож­ността фран­цузите да ком­пен­сират ряз­кото пос­къп­ване на горивата, Льо Мер под­черта, че е “за“ целенасочени мерки за под­помагане на семейс­т­вата, най-засегнати от икономичес­ката ситуация.

България

Икономика

Бизнесът поиска за декември помощ за скъпия ток от 190 лева за мегаватчас

Бизнесът поиска за декември помощ за скъпия ток от 190 лева за мегаватчас

Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария /АИКБ/ пред­лага да се изпол­зва съз­даденият вече механизъм за ком­пен­сиране на високите цени н…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Още играчи отпадат от сметките на треньора до края на 2021 година

След равен­с­т­вото с Пирин в Благоев­г­рад (1:1) ЦСКА и треньорът Стойчо Мл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Фран­циск завърши вчера 3-дневното посещение в Гър­ция с пос­лания за съп­ричас­т­ност към съд­бата на бежан­ците и хората, под­ложени на страда…

Прочети още:

Loading...

Земеделие