Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Честит 8 март, скъпи дами!

Честит 8 март, скъпи дами!

Честит 8 март, скъпи дами!

Днес е 8 март – Меж­дународ­ният ден на жената, в който отдаваме нашето уважение и почит към май­ките, съп­ругите, колеж­ките.

Това е ден за меж­дународно приз­нание на икономичес­ките, политичес­ките и общес­т­вените пос­тижения и правата на жените.

Идеята за съз­даване на меж­дународен ден на жената се появява след бур­ната индус­т­риализация в началото на 20-и век, която поражда протести за подоб­ряване условията на труд. Пър­вото чес­т­ване е от 1909 г., а кален­дар­ната дата се свър­зва с пър­вата масова проява на жени работ­нички, със­тояла се на 8 март 1857 г. в Ню Йорк, когато шивачки излизат на протест против лошите условия на труд и нис­ките зап­лати. Работ­нич­ките са атакувани и раз­п­ръс­нати от полицията.

Демон­с­т­рациите именно на жените в Русия се смятат за пър­вия етап на Рус­ката революция от 1917 г. В Бъл­гария 8 март пър­воначално се отбелязва с беседи през 1911 г., а през 1915 г. е пър­вото пуб­лично чес­т­ване. Като общобъл­гар­ски праз­ник Осми март започва да се праз­нува след 9 сеп­тем­ври 1944 г. След 1960 г. той става любим праз­ник на жените от всички въз­расти.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...