Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Русия ще спаси 50 милиона европейци от COVID-19

Русия ще спаси 50 милиона европейци от COVID-19

Очаква се няколко държави от ЕС да одобрят ваксината „Спутник V”

Русия очаква няколко страни от ЕС да одоб­рят изпол­з­ването на вак­сината „Спут­ник V” и Мос­ква може да осигури вак­сини за 50 милиона европейци от юни, ако ней­ната вак­сина получи одоб­рение в Европейс­кия съюз. Това заяви днес генерал­ният дирек­тор на Рус­кия фонд за преки инвес­тиции Кирил Дмит­риев, цитиран от Рой­терс. Фон­дът се занимава с популяризирането на рус­ката вак­сина „Спут­ник V” в чуж­бина. Дмит­риев нап­рави това изяв­ление, след като Европейс­ката аген­ция по лекар­с­т­вата съобщи, че е започ­нала оценка на „Спут­ник V”, свър­зана с осигуряване на дос­тъп до пазара на ЕС. Вак­сината може да пос­лужи за мост между Русия и Европа и потен­циал­ното й нав­лизане в упот­реба не трябва да бъде въз­пирано от политически съоб­ражения, под­черта Дмит­риев, цитиран от БТА.

Европейс­ката комисия засега не води преговори за сключ­ване на пред­варително споразумение за дос­тавка на рус­ката вак­сина. Това съобщи говорител на Комисията. Говорителят привет­с­тва усилията на дър­жавите от ЕС да се снаб­дят с вак­сини и заяви, че това не противоречи на общата стратегия.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...