Лисабон предложи Гутериш за втори мандат начело на ООН

Лисабон предложи Гутериш за втори мандат начело на ООН

Пор­тугал­с­кото правител­с­тво официално пред­ложи генерал­ния сек­ретар на ООН Антониу Гутериш за втори ман­дат начело на организацията. Той ще изпъл­нява задъл­женията си „с без­п­рис­т­рас­т­ност, ком­петен­т­ност и умение за диалог“, отбеляза пор­тугал­с­кият премиер Антониу Коща. 71-годишният Гутериш, който ръководи ООН от началото на 2017 г., вече уведоми пред­седателя на Общото съб­рание по-рано тази година, че е готов за втори ман­дат. Сегаш­ният му ман­дат изтича в края на годината.