Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Иван Гешев започва ревизия на Прехода

Иван Гешев започва ревизия на Прехода

Това е една от задачите, която той си постави още при номинирането му за главен прокурор

Глав­ният прокурор Иван Гешев въз­ложи на ДАНС извър­ш­ването на пълна проверка на целия приватизационен процес и на пос­лед­ващия кон­т­рол от отговарящите за това минис­тер­с­тва, аген­ции и други дър­жавни ведом­с­тва. Провер­ката трябва да обх­ване всички сделки за раз­дър­жавяване, извър­ш­ването на плащания по тях, както и всички пред­п­риети дейс­т­вия по осъщес­т­вяването на след­п­риватизацион­ния над­зор. Проверяващите трябва да установят как е била водена цялата докумен­тация по текущия след­п­риватизационен кон­т­рол, извър­ш­вани ли са проверки по изпъл­нение на договорите и била ли е актуализирана своев­ременно инфор­мацията в пуб­лич­ните регис­три. Идеята за ревизия на Прехода е една от амбициоз­ните задачи на Иван Гешев, която той си пос­тави още при номинирането му за главен прокурор. Депутатите в пар­ламента изразиха политическа под­к­репа за дейс­т­вията на глав­ния прокурор.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...